Vizyon & Misyon

A. Misyonumuz

 • Toplumcu, üretici ve çağdaş belediyecilik anlayışı ile hazırlayacağımız ve uygulayacağımız projelerin, kaynaklarla ve zamanla uyumlu, insanca çalışma ve insanca yaşama imkanlarını sağlamasına çalışmak.
Misyonumuzu Belirleme Hassasiyetlerimiz;
 • Odunpazarı halkına temel değer ve beklentileri doğrultusunda kaliteyi yaşatan hizmetler sunmak.
 • Sunulan hizmetlerle toplumun tüm kesimlerine fırsat eşitliği yaratmak.
 • Çağdaş yaşam standartlarının yaratılacağı belediyecilik hizmetleri ile demokratik hak ve özgürlüklerin kullanılmasını sağlamak.
 
B.  Vizyonumuz
 • Sürdürülebilir belediyecilik anlayışı ile Odunpazarı’nda yaşayan toplumun bütün kesimlerinin yaşam kalitesini yükseltmek, kent yaşamını daha kolay güzel hale getirmek.
   
Çevre Politikamız
 • Eskişehir Odunpazarı Belediyesi olarak; Yerine getirdiğimiz hizmetler sırasında  çevre ile ilgili tüm mevzuat ve düzenlemelere uyarak, sürekli iyileştirmek için çaba harcamak,
 • Faaliyetlerimizi yürütürken çevreye etkilerimizi tespit ederek ve varsa olumsuz etkileri en aza indirmek, faaliyetlerimiz sırasında enerjiyi ve kaynaklarımızı etkin kullanmak ve sürekli tasarruf etmek için önlemler almak,
 • İşlerimizi yaparken atıklarımızı kontrol altında tutarak, hava, su ve toprağın kirlenmesini, uygun tekniklerle minimize etmek,
 • Çevre, bilincinin tüm çalışanlar tarafından yaşatılabilmesi için gerekli olan duyuru, eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarını yürütmek,
 • Çevre Politikamızdır ve üst yönetimce taahhüt edilmiştir. Çevre Politikamız ve yerine getirdiğimiz faaliyetlerin çevreye olan etkisi Kamuoyu incelemesine açıktır.