Odunpazarı / Eskişehir Hava Durumu

UMUMA AÇIK EĞLENCE YERLERİ


Umuma Açık Eğlence Yerleri Nerelerdir

•    Tiyatro Gösteri Merkezi
•    Konser Salonu
•    Sinema
•    Düğün Salonu
•    İçkili Lokanta
•    İçkili Kafeterya
•    Birahane
•    Diskotek
•    Bar
•    Pavyon
•    Gazino
•    Taverna
•    Otel
•    Misafirhane
•    Pansiyon - Hostel
•    Kahvehane
•    İnternet Salonu
•    Ganyan Bayi
•    Oyun Salonu (Play Station Cafe)
•    Çay Bahçesi
•    Lunapark - Sirk - Kamping vb.
•    Yüzme Havuzu

UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİ İÇİN RUHSAT ALIRKEN RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN İSTENEN BELGELER

1.    Ön Başvuru Formu (eksizsiz doldurulacaktır)
2.    Kira sözleşmesi aslı ve fotokopisi
a.    Kira sözleşmesi mülk sahibi adına vekâleten imzalanmış ise imzalayan kişinin vekâlet örneği
b.    Vefat halinde veraset name ve varislerin imzası
3.    Tapu Senedi fotokopisi ve Yapı Kullanma İzin Belgesi 
4.    Maliye Vergi Levhası fotokopisi (Şube açılışı yapılacak ise yoklama fişi) 
5.    Ustalık Belgesi (ustalık belgesi başkasının adına ise noter onaylı iş sözleşmesinin aslı veya SGK işe giriş bildirgesi) 
6.     İlgili Esnaf Odası Kayıt Belgesi veya Ticaret Odası Kayıt Sureti 
7.    Şirketler için İmza Sirküleri 
8.    Büyükşehir Belediyesinden alınan Numarataj  Belgesi
9.    Mesul Müdür Sözleşmesi (Umuma Açık istirahat ve eğlence yerleri ile masaj salonu, güzellik salonu işleten tüzel kişilerden ve talep olursa özel kişilerden istenir)
10.    İtfaiye Raporu
11.    Cumhuriyet Başsavcılığından Adli Sicil Kaydı Asıl Nüshası
12.    Yerleşim plan krokisi
13.    Umuma Açık istirahat ve eğlence yeri açılması durumunda yönetim planında aksine bir hüküm yoksa kat maliklerinin oy çokluğu ile aldığı karara ait kat malikleri kurulu karar defterinin ilgili sayfasının sureti  
14.    İşyeri sahibi ve çalışan personel beyan formu 
15.    Vekâleten işlem yapanlardan noter onaylı vekâletname örneği ve nüfus cüzdanı fotokopisi 


RUHSAT DEVİR İŞLEMLERİ
1.Devir dilekçesi ( Devir Eden tarafından doldurulacaktır)
2. Devir alana ait yukarıda belirtilen maddelerdeki belgeler
3. Eski ruhsatın kapanış işlemleri Maliye Kapanış tutanağı ve İşletme Ruhsatının aslı ile birlikte Belediyemiz Emlak Servisinden yapılacaktır.

İŞ YERİ AÇMAK İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR

Mail gönderirken problem oldu. Daha sonra tekrar deneyin.
Lütfen, size gönderilen onay kodunu giriniz.
Lütfen en az bir bildirim türü seçin.
Bu bilgilerle kayıtlı bir e-bülten üyeliği mevcut, lütfen başka bir taneyle deneyin.
Lütfen gerekli bilgileri giriniz.
Lütfen gerekli alanları doldurunuz.
İşleminiz başarıyla gerçekleşti, teşekkürler.
Onay kodunu yanlış girdiniz.