Odunpazarı / Eskişehir Hava Durumu

SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ


SAĞLIKLI  KENTLER  BİRLİĞİ  HAKKINDA  BİLGİLER

SKB’ nın içeriği, kuruluşu ve yasal dayanağı hakkında;
Birleşmiş Milletlere bağlı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) üyesi olan Türkiye, Dünya Sağlık Örgütü’nün “Avrupa Sağlıklı Şehirler Projesi” kapsamında oluşturulan üye devletleri temsil eden “Ulusal Ağlar” ve üye devletlerdeki belediyeleri temsil eden “DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı” içinde güçlü ve etkin bir şekilde bu sayede temsil edilmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından başlatılan ve gelişen “Sağlıklı Kentler” hareketinin Türkiye’de gelişebilmesi, benimsenmesi, uygulanabilmesi için yasal bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmuş ve bu gereklilikten hareketle bu konuya önem veren kentler bir araya gelerek 2005 yılında “Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği kurulmuştur.

Sağlıklı Şehirler Hareketi, Dünya Sağlık Örgütü tarafından kentlerin sağlık göstergelerini belirlemek ve bu göstergeleri olumsuz etkileyen faktörlere çözüm üretmek amacıyla 1988 yılında başlatılan bir projedir. Sağlıklı Kentler Birliği, Sağlıklı Şehirler Hareketinin ülkemizde gelişebilmesi, benimsenmesi, uygulanabilmesi amacıyla 10 kurucu belediyenin girişimiyle (Bursa, Yalova, Van, Kadıköy, Afyonkarahisar, Tepebaşı, Çankaya, Ürgüp, Ordu, Kırıkkale) 2 Aralık 2004 tarih ve 2004/8226 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu kapsamında kurulmuştur. 22.12.2004 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanmıştır.

Sağlıklı Şehirler Ağı günümüzde 5 bölgede 1400 şehrin/belediyenin içinde bulunduğu güçlü bir ağa dönüştü. Avrupa Bölgesinde yer alan 27 ülke ve 100 şehrin/belediyenin içinde bulunduğu ağı, ülkemiz adına Sağlıklı Kentler Birliği temsil etmektedir.

Sağlıklı Kentler Birliği, kuruluşundan bu güne ele aldığı konu ve çalışmalar ile kuruluş amacını oluşturan “Sağlıklı Şehirler” kavramını benimsetmek üzerine faaliyetlerini sürdürmüştür. “Sürdürülebilir Kalkınma” ve “Sürdürülebilir Şehirler Oluşturmak” sloganıyla kent sağlığını ilgilendiren tüm kentsel ve çevresel konularda eğitimler, çalıştaylar, sempozyumlar, konferanslar, uluslararası kongreler, yarışmalar, ödül törenleri ve farkındalık çalışmaları düzenleyerek üye belediyeleri bir araya getirmiştir. Basılı ve görsel yayınlar ile elde edilen birikimler ve sonuçlarla farkındalık ve sosyal duyarlılık oluşturulmaya çalışılmıştır.
 
Sağlıklı Kentler Birliği’nde Yer Almanın Yararları hakkında;
- Birlik, kentlerin sağlık göstergelerini tanımlayarak üye belediyelerin şehir sağlık profili ve kentsel karbon ayak izi envanteri hazırlamalarına danışmanlık yapar. Toplanan veriler doğrultusunda - göstergelerde yer alan iyileşmelerin ve olumsuzlukların raporlanmasına destek olur.
- Birlik, üye belediyelerin kent içi ve kentler arası eşitsizlikleri azaltmaya yönelik çalışmalarına rehberlik eder.
- Birlik, üye belediyelerinin başkan, meclis üyesi ve çalışanlarına yönelik kent sağlığı konu başlıklarında eğitim faaliyeti ile kongre, konferans, seminer, panel, çalıştay gibi etkinlikler gerçekleştirir, bilgi ve tecrübe paylaşımı ile iyi uygulama örneklerinin yaygınlaşmasını teşvik eder.
- Her yıl Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması düzenleyerek üye belediyelerin projelerini değerlendirir ve ödüllendirir.
- Birlik, kent sağlığı ile ilgili yazılı ve görsel yayın yapar, araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunur, mahalli idareler alanında yapılan bilimsel çalışmalara danışmanlık yapar.
- Yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde katılıma açık kültürel, sportif, eğitsel ve bilimsel organizasyon ve yarışmalar düzenler.
- Birlik, Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile ilgili uluslararası örnekleri üye belediyeleri ile paylaşır.
- Sağlıklı Kentler Birliği kuruluşundan bu güne Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı’nın üyesidir. Birliğe üye belediyeler Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı içinde güçlü ve etkin bir şekilde temsil edilir. Birliğe üye belediyeler ile Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağına üye belediyeler arasında diyalog ve işbirliği kurmalarını sağlar ve ilişkilerin gelişmesine yardımcı olur.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği üyeliği hakkında;
- Sağlıklı Kentler Birliği’ne üye olacak şehirler Belediye Meclis Kararları ile;
- Sağlıklı Kentler Birliği Tüzüğünün, DSÖ 2014 Sağlıklı Şehirler Atina Deklarasyonunun kabulü.
- Sağlık alanındaki eşitsizlikleri azaltmak, sağlıklı yaşam şekillerini ve sağlık okuryazarlığını geliştirmek, hassas grupları desteklemek ve sağlık konusunu şehir planlama ve imar uygulamaları içerisine yerleştirmek amacıyla şehirdeki tüm sektörlerle ve sivil toplumla birlikte çalışmalar yapılması ve sağlıklı bir şehir oluşturmak için çalışmalar yürütülmesi,
- Biri Belediye Başkanı olmak üzere 2 asil 2 yedek üyenin Birlik Meclisinde görevlendirilmesi,
- Üye olacak Belediye tarafından Sağlıklı Şehirler Proje Koordinatörü atanması, proje ortaklığı oluşturulması ve Sağlıklı Şehirler Proje Ofisi kurulması ile ilgili karar alınması,
- Üye Olacak Belediye tarafından “Şehir Sağlık Profili hazırlaması, Yıllık Faaliyet Programı hazırlaması, Birlik Başkanlığı’na gönderilmek üzere yıllık raporlama yapması,
- Birlik Toplantılarına düzenli katılımın sağlanması ve üye şehirlerle tecrübelerin paylaşılması ve üyelik aidatlarının ödenmesi hususlarında karar almalıdır.

Odunpazarı Belediyesi  SKB üyelik süreci hakkında;

5393  sayılı  Belediye Kanu’nunun 18. maddesinin (o) bendine  istinaden, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’ne  Belediyemizin  üye olmasına 01 Mayıs 2006  tarihinde  Belediye Meclisinin ‘10/99  sayılı  kararı’ ile  oy birliği ile  karar  verilmiştir. Belediyemiz o tarih itibari ile Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği üyesi olmuştur.

01.06.2023 Tarihli Meclis toplantısında Ege ve Marmara Çevreci Belediyeler Birliği'ne oy birliği ile kabul edilmiştir.

Mail gönderirken problem oldu. Daha sonra tekrar deneyin.
Lütfen, size gönderilen onay kodunu giriniz.
Lütfen en az bir bildirim türü seçin.
Bu bilgilerle kayıtlı bir e-bülten üyeliği mevcut, lütfen başka bir taneyle deneyin.
Lütfen gerekli bilgileri giriniz.
Lütfen gerekli alanları doldurunuz.
İşleminiz başarıyla gerçekleşti, teşekkürler.
Onay kodunu yanlış girdiniz.