Odunpazarı / Eskişehir Hava Durumu

VİZYON VE MİSYON


A. Misyonumuz

  • Toplumcu, üretici ve çağdaş belediyecilik anlayışı ile hazırlayacağımız ve uygulayacağımız projelerin, kaynaklarla ve zamanla uyumlu, insanca çalışma ve insanca yaşama imkanlarını sağlamasına çalışmak.

Misyonumuzu Belirleme Hassasiyetlerimiz;
  • Odunpazarı halkına temel değer ve beklentileri doğrultusunda kaliteyi yaşatan hizmetler sunmak.
  • Sunulan hizmetlerle toplumun tüm kesimlerine fırsat eşitliği yaratmak.
  • Çağdaş yaşam standartlarının yaratılacağı belediyecilik hizmetleri ile demokratik hak ve özgürlüklerin kullanılmasını sağlamak.
 
B.  Vizyonumuz
  • Sürdürülebilir belediyecilik anlayışı ile Odunpazarı’nda yaşayan toplumun bütün kesimlerinin yaşam kalitesini yükseltmek, kent yaşamını daha kolay güzel hale getirmek.
 
Çevre Politikamız
  • Eskişehir Odunpazarı Belediyesi olarak; Yerine getirdiğimiz hizmetler sırasında  çevre ile ilgili tüm mevzuat ve düzenlemelere uyarak, sürekli iyileştirmek için çaba harcamak,
  • Faaliyetlerimizi yürütürken çevreye etkilerimizi tespit ederek ve varsa olumsuz etkileri en aza indirmek, faaliyetlerimiz sırasında enerjiyi ve kaynaklarımızı etkin kullanmak ve sürekli tasarruf etmek için önlemler almak,
  • İşlerimizi yaparken atıklarımızı kontrol altında tutarak, hava, su ve toprağın kirlenmesini, uygun tekniklerle minimize etmek,
  • Çevre, bilincinin tüm çalışanlar tarafından yaşatılabilmesi için gerekli olan duyuru, eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarını yürütmek,
  • Çevre Politikamızdır ve üst yönetimce taahhüt edilmiştir. Çevre Politikamız ve yerine getirdiğimiz faaliyetlerin çevreye olan etkisi Kamuoyu incelemesine açıktır.

Mail gönderirken problem oldu. Daha sonra tekrar deneyin.
Lütfen, size gönderilen onay kodunu giriniz.
Lütfen en az bir bildirim türü seçin.
Bu bilgilerle kayıtlı bir e-bülten üyeliği mevcut, lütfen başka bir taneyle deneyin.
Lütfen gerekli bilgileri giriniz.
Lütfen gerekli alanları doldurunuz.
İşleminiz başarıyla gerçekleşti, teşekkürler.
Onay kodunu yanlış girdiniz.