Kullanım Şartları

Odunpazarı Belediyesi Web Sitesi'nde yer alan her türlü bilgi, istatistiki şekil ve değer, güvenilirliği genel teamüller çerçevesinde kabul edilen kaynaklardan elde edilerek derlenmiş olup, doğrulukları ve yeterlilikleri hiçbir şekilde Odunpazarı Belediyesi tarafından garanti edilmemektedir.

Odunpazarı Belediyesi web sitesinde yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlerin kullanımı sonucunda doğabilecek doğrudan veya dolaylı maddi ve/veya zararlardan ve olası sair zarar ve masraflardan dolayı Odunpazarı Belediyesi 'nin hiç bir hukuki ve cezai sorumluluğu mevcut değildir.

Odunpazarı Belediyesi web sitesinde yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlerin hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

Odunpazarı Belediyesi Web Sitesi'ne girmeden önce yukarıdaki uyarı ve beyanları okumuş olduğunuz  farz ve tarafınızca kabul edilmekle bu hususta herhangi bir anlaşmazlık, iddia ve talep olduğu takdirde, iş bu web sayfasında yazılı bulunan bu ibarelerin ve Odunpazarı Belediyesi 'ne ait diğer tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak HUMK madde 287'ye uygun olarak  Eskişehir Mahkemeleri ve İcra ve İflas Dairelerinin yetkisine sunulacağı Odunpazarı Belediyesi tarafından beyan ve işbu Odunpazarı Belediyesi Web Sitesi'ne giren kişi(ler), kuruluş(lar) tarafından kabul ve taahhüt edilir.