Odunpazarı / Eskişehir Hava Durumu

TEMMUZ 2020 MECLİS KARAR ÖZETİ


01 TEMMUZ 2020-MECLİS KARARLARI ÖZETİ
1- Üç Kişilik Belediye Encümen Üyeliği için Cahide TETİK, Adnan Evren OLCAY, Figen KAHYA, Mehmet BİLGİN, Şükrü AKBIYIK, Fatih Mehmet ÖZLÜ aday oldular. Belediye Meclisimizce yapılan “Gizli” oylama sonucunda; Cahide TETİK 23 oy, Adnan Evren OLCAY 23 oy, Figen KAHYA 23 oy, Mehmet BİLGİN 14 oy, Şükrü AKBIYIK 14 oy, Fatih Mehmet ÖZLÜ 13 oy almıştır. Buna göre, Belediye Meclisimizce; Yapılan “Gizli” oylama neticesinde en çok oy alan; Belediye Meclis Üyelerinden 23 oy alan Cahide TETİK, 23 oy alan Adnan Evren OLCAY, 23 oy alan Figen KAHYA, bir yıl süre ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 33’üncü maddesinin “a” bendi gereğince; Belediye Encümen Üyeliğine seçilmişlerdir.

2- Belediye Meclisimizce; İmar Komisyonunun üye sayısının beş kişi olmasına karar verildiğinden; 5 Kişilik İmar Komisyonu Üyeliği için yapılan işaretle oylama sonucunda; 36’şar oy alan Belediye Meclis Üyeleri Serdar AKSOY, İrfan KILINÇ, Hüdai DOĞU, Yasin ATIŞKAN, Ramazan KARAMANLI bir yıl süre ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24’üncü maddesi gereğince; İmar Komisyonu Üyeliğine seçilmişlerdir.

3- Belediye Meclisimizce; Plan ve Bütçe Komisyonunun üye sayısının beş kişi olmasına karar verildiğinde
n; 5 Kişilik Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği için yapılan işaretle oylama sonucunda; 36’şar oy alan Belediye Meclis Üyeleri İbrahim ARSLAN, Kadir KODAK, Halil İbrahim BİLİCİ, Yüksel YOLDAŞ, Eyüp CAN, bir yıl süre ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24’üncü maddesi gereğince; Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliğine seçilmişlerdir.

4- Belediye Meclisimizce; Hukuk Komisyonunun üye sayısının beş kişi olmasına karar verildiğinden; 5 Kişilik Hukuk Komisyonu Üyeliği için yapılan işaretle oylama sonucunda; 36’şar oy alan Belediye Meclis Üyeleri Aydın ÜNLÜCE, Yavuz METİN, Emre GENÇ, Mehmet BİLGİN, Özlem YALÇIN, bir yıl süre ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24’üncü maddesi gereğince; Hukuk Komisyonu Üyeliğine seçilmişlerdir.

5- Belediye Meclisimizce; Çevre, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun üye sayısının beş kişi olmasına karar verildiğinden; 5 Kişilik Çevre, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Üyeliği için yapılan işaretle oylama sonucunda; 36’şar oy alan Belediye Meclis Üyeleri Ömer Faruk İNAN, Sibel ERENOĞLU, Ali Haydar ÇELİK, Mehmet KIYAK, Fatih Mehmet ÖZLÜ bir yıl süre ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24’üncü maddesi gereğince; Çevre, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Üyeliğine seçilmişlerdir.

6- Belediye Meclisimizce; Parklara İsim Verilmesi Komisyonunun üye sayısının beş kişi olmasına karar verildiğinden; 5 Kişilik Parklara İsim Verilmesi Komisyonu Üyeliği için yapılan işaretle oylama sonucunda; 37’şer oy alan Belediye Meclis Üyeleri Dilaver ATAY, Mustafa KOSKU, Halil İbrahim BİLİCİ, Mustafa ÜNAL, Şükrü AKBIYIK bir yıl süre ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24’üncü maddesi gereğince; Parklara İsim Verilmesi Komisyonu Üyeliğine seçilmişlerdir.

7- Belediye Meclisimizce; İçkili Yerler Tespit Komisyonunun üye sayısının beş kişi olmasına karar verildiğinden; 5 Kişilik İçkili Yerler Tespit Komisyonu Üyeliği için yapılan işaretle oylama sonucunda; 37’şer oy alan Belediye Meclis Üyeleri Ömer Faruk İNAN, Sibel YEŞİLDAL, Hüdai DOĞU, Büşra Yeşim ASLANTAŞ, Fatih Mehmet ÖZLÜ, bir yıl süre ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24’üncü maddesi gereğince; İçkili Yerler Tespit Komisyonu Üyeliğine seçilmişlerdir.

8- Belediye Meclisimizce; Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonunun üye sayısının beş kişi olmasına karar verildiğinden; 5 Kişilik Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu Üyeliği için yapılan işaretle oylama sonucunda; 37’şer oy alan Belediye Meclis Üyeleri Figen KAHYA, Sibel ERENOĞLU, Ali Haydar ÇELİK, Selcen KENT, Büşra Yeşim ASLANTAŞ, bir yıl süre ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24’üncü maddesi gereğince; Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu Üyeliğine seçilmişlerdir.

9- Tunceli İli Pertek Belediyesinin 10/01/2020 tarih ve 17527916 - 105.04-E.37 sayılı yazısı ekinde gönderilen, Tunceli İli Pertek Belediye Meclisinin 07/01/2020 tarih ve 8 sayılı Meclis Kararına göre; Belediyemiz ile Pertek Belediyesinin “Kardeş Belediye” olmasına karar verilmiştir. Belediyeler arasında ortak projeler oluşturmak, kültür, sanat, eğitim, spor, altyapı, üstyapı, teknik ve idari konularda işbirliği yapabilmek için; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesinin (p) fıkrası gereğince, Pertek Belediyesi ile “Kardeş Belediye” olunması ve bu konularla ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesinde Belediye Başkanı Av. Kazım KURT’a yetki verilmesinin kabulüne, Belediye Meclisimizce yapılan görüşme ve işaretle oylama sonucunda; “Oybirliği” ile karar verildi.

10- Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi, Büyükdere Mahallesi, Gençlik Bulvarı ve tapunun 19 M-1C pafta no, 16587 (eski 1535) ada, 14 (eski 49) parselinde kayıtlı imar planında konut bölgesinde bulunan arsada yapılacak taşınmazın zemin katında işyeri yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısının incelenmek üzere; İmar Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

11- Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi, Erenköy Mahallesi, Sevinç Caddesi-Güzelcan Sokak ve tapunun 19 N-2B pafta no, 16515 ada, 9 parselinde kayıtlı imar planında konut bölgesinde bulunan arsada yapılacak taşınmazın zemin katında işyeri yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısının incelenmek üzere; İmar Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

12- Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi, Mamuca Mahallesi, Yanartaş-Işıltı Sokak ve tapunun 19 O-4C pafta no, 6000 ada, 41 parselinde kayıtlı imar planında konut bölgesinde bulunan arsada yapılacak taşınmazın zemin katında işyeri yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısının incelenmek üzere; İmar Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

13- Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi, Alanönü Mahallesi, Hicri Sezen Caddesi-Arapdede Sokak ve tapunun 20 N-4C pafta no, 919 ada, 27 parselinde kayıtlı imar planında konut bölgesinde bulunan arsada yapılacak taşınmazın zemin katında işyeri yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısının incelenmek üzere; İmar Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

14- Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi, Gökmeydan Mahallesi, Faruk Şükrü- Şehit Öğretmen Mustafa Çoşkun Sokak ve tapunun 20 N-3D pafta no, 13452 ada, 25 parselinde kayıtlı imar planında konut bölgesinde bulunan arsada yapılacak taşınmazın zemin katında işyeri yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısının incelenmek üzere; İmar Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

15- Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, Çelebican-Yazıören Sokak ve tapunun 19 O-1B pafta no, 10726 ada, 1 parselinde kayıtlı imar planında konut bölgesinde bulunan arsada yapılacak taşınmazın zemin katında işyeri yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısının incelenmek üzere; İmar Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

16- Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi, Karapınar Mahallesi, Kartopu Caddesi-Kavacık-Kayıboyu Karadeniz Sokak ve tapunun 19 N-4C pafta no, 3878 ada, 1 parselinde kayıtlı imar planında konut bölgesinde bulunan arsada yapılacak taşınmazın zemin katında işyeri yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısının incelenmek üzere; İmar Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

17- Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi, Mamuca Mahallesi, Mine-Güneli Sokak ve tapunun 19 O-3A pafta no, 9728 ada, 5 parselinde kayıtlı imar planında konut bölgesinde bulunan arsada yapılacak taşınmazın zemin katında işyeri yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısının incelenmek üzere; İmar Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

18- Emek Mahallesi, 19 O 4d- 19 N 3c pafta, 2. Arabacılar ve Albayrak Bulvarları kesişiminde bulunan park alanı ile 71 Evler Mahallesi, 18 O 2a- 19 O 3d pafta, 9691 ada, 1 parsele ilişkin Başkanlık yazısının incelenmek üzere; İmar Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

19- 75. Yıl (Sultandere) Mahallesi, 18 P 2d pafta, 3. Caddeye cepheli otopark alanlarına ilişkin Başkanlık yazısının incelenmek üzere; İmar Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

20- Türkmentokat Mahallesi, 464 parsele ilişkin Başkanlık yazısının incelenmek üzere; İmar Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

21- Paşa Mahallesi, 20 N 4d pafta, 12935 ada, 8 parsele ilişkin Başkanlık yazısının incelenmek üzere; İmar Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

22- 75.Yıl (Sultandere) Mahallesi, 18 P 3c ve 18 R 4d paftalarına isabet eden Enerji İletim Hattına ilişkin Başkanlık yazısının incelenmek üzere; İmar Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

23- Eskişehir Hacı Bektaşi Veli Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği bünyesinde bulunan 26 VD 949 plakalı cenaze taşıma aracının Belediyemiz hizmetlerinde kullanılabilmesinin sağlanması amacıyla ilgili kurumla sözleşme yapılması için Belediye Başkanı Av. Kazım KURT'a yetki verilmesi ile ilgili Başkanlık yazısının incelenmek üzere; Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

24- Müdürlükler arası ödenek aktarması ile ilgili Başkanlık yazısının incelenmek üzere; Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

25- Koronavirüs Önlemleri Kapsamında İşyeri Kiracılarımızın Durumu ile ilgili Başkanlık yazısının incelenmek üzere; Plan ve Bütçe-Hukuk Ortak Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

26- Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesi gereğince, III sayılı memur kadro değişikliği cetvellerinde belirtilen memur kadrolarının memur kadro kütüğüne uygun hale getirilmesi ile ilgili Başkanlık yazısının incelenmek üzere; Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

27- 31 Temmuz -03 Ağustos 2020 tarihlerindeki Kurban Bayramında Odunpazarı Belediyesi Aşevi tarafından kurbanlık kabulü, kurbanlık bedellerine ait şartlı bağışların kabulü; bunların kesimi ve bu bağışların aşevimizdeki ihtiyaç sahipleri yararına kullanılması ile ilgili Başkanlık yazısının incelenmek üzere; Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

28- Belediyemiz bünyesinde Belediye Polikliniği kurulması ile ilgili Başkanlık yazısının incelenmek üzere; Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

29- 5393 sayılı Belediye Yasası’nın 14. maddesinde yer alan düzenleme gereğince kurulan Odunpazarı Belediyesi Oyunpazarı Gündüz Bakımevi ve Kreşlerinde verilen hizmete her yıl rutin olarak kreşlerin bakım, onarım işleri nedeniyle 2 hafta ara verilmektedir. Yine, tüm dünyada ve ülkemizde yaşanan pandemi döneminde alınan tedbirler nedeni ile kreşlerimizde eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Kreşlerimizde hizmet verilemeyen dönemlerde ve afet, deprem, salgın hastalık vb. gibi olağanüstü hallerin gerçekleşmesi halinde kreş ücretlerinin alınmaması hususunda Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım KURT’a yetki verilmesi ile ilgili Başkanlık yazısının incelenmek üzere; Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

30- Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne ait yönetmelikte müdürün görev ve yetkilerinin yönetmeliğe ilave edilmesi ile ilgili Başkanlık yazısının incelenmek üzere; Hukuk Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

31- Odunpazarı Belediyesi sınırlarında bulunan cadde üzeri bina duvarlarında ve Belediyemiz tasarrufundaki parklarda kurulu ATM cihazları kent estetiğini bozmaktadır. Müteşebbis tarafından 200 adete kadar ATM cihazının 50 noktaya kadar toplanarak kent estetiğine uygun yapılar oluşturularak Yap-İşlet-Devret modeli ile kiraya verilmesi veya müteşebbis tarafından inşa edilerek ayni hak tesisi edilmesi için 10 yılı geçmemek kaydı ile kullanım hakkının tanınması için 2886 Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre iş ve işlemlerin yürütülmesi için Belediye Başkanı Av.Kazım KURT'a yetki verilmesine ilişkin Başkanlık yazısının incelenmek üzere; Plan ve Bütçe-Hukuk Ortak Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

32- Cunudiye Mahallesi 2566 ada 13 parselinde kayıtlı 11.501,82 m² yüzölçümlü taşınmazda 76165/1150182 (761,65 m²) hisse Belediyemiz adına kayıtlı olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında okul alanına isabet etmektedir. Söz konusu taşınmazda bulunan Belediyemize ait hisse okul alanı olarak kullanılmak üzere tahsisi ve amacı dışında kullanıldığı takdirde ilgili idareye geri dönmesi şartıyla Maliye Hazinesi adına tahsis edilmesine ilişkin Başkanlık yazısının incelenmek üzere; Plan ve Bütçe-Hukuk Ortak Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

33- Odunpazarı Belediyesinin 2019 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı ile ilgili Başkanlık yazısının incelenmek üzere; Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

34- Meclis Başkanı Av. Kazım KURT tarafından birleşime son verilerek; Odunpazarı Belediye Meclisimizin 2020 Temmuz Ayı Olağan Meclis toplantısı 8’inci birleşim 1’inci oturumunun 06 Temmuz 2020 Pazartesi günü saat 17.30’da Vişnelik Mahallesi Atatürk Bulvarı, Çolpan Sokak No : 1 adresinde bulunan Hasan Polatkan Kültür Merkezinde yapılması şeklindeki sözlü önergesinin kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

06 TEMMUZ 2020-MECLİS KARARLARI ÖZETİ
1- 01.07.2020 tarih ve 7/89 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi, Büyükdere Mahallesi, Gençlik Bulvarı ve tapunun 19 M-1C pafta no, 16587 (eski 1535) ada,14 (eski 49) parselinde kayıtlı imar planında konut bölgesinde bulunan arsada yapılacak taşınmazın zemin
katında işyeri yapılmasına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

2- 01.07.2020 tarih ve 7/90 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi, Erenköy Mahallesi, Sevinç Caddesi-Güzelcan Sokak ve tapunun 19 N-2B pafta no,16515 ada, 9 parselinde kayıtlı imar planında konut bölgesinde bulunan arsada yapılacak taşınmazın zemin katında işyeri yapılmasına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

3- 01.07.2020 tarih ve 7/91 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi, Mamuca Mahallesi, Yanartaş-Işıltı Sokak ve tapunun 19 O-4C pafta no, 6000 ada, 41 parselinde kayıtlı imar planında konut bölgesinde bulunan arsada yapılacak taşınmazın zemin katında işyeri yapılmasına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.
 

 
4- 01.07.2020 tarih ve 7/92 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi, Alanönü Mahallesi, Hicri Sezen Caddesi Arapdede Sokak ve tapunun 20 N-4C pafta no, 919 ada, 27 parselinde kayıtlı imar planında konut bölgesinde bulunan arsada yapılacak
taşınmazın zemin katında işyeri yapılmasına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

5- 01.07.2020 tarih ve 7/93 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi, Gökmeydan Mahallesi, Faruk Şükrü- Şehit Öğretmen Mustafa Çoşkun Sokak ve tapunun 20 N-3D pafta no, 13452 ada, 25 parselinde kayıtlı imar planında konut bölgesinde bulunan arsada yapılacak taşınmazın zemin katında işyeri yapılmasına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

6- 01.07.2020 tarih ve 7/94 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, Çelebican-Yazıören Sokak ve tapunun 19 O-1B pafta no, 10726 ada, 1 parselinde kayıtlı imar planında konut bölgesinde bulunan arsada yapılacak taşınmazın zemin katında işyeri yapılması uygun görülmediğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.,

7- 01.07.2020 tarih ve 7/95 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi, Karapınar Mahallesi, Kartopu Caddesi-Kavacık-Kayıboyu Karadeniz Sokak ve tapunun 19 N-4C pafta no, 3878 ada, 1 parselinde kayıtlı imar planında konut bölgesinde bulunan arsada yapılacak
taşınmazın zemin katında işyeri yapılmasına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

8- 01.07.2020 tarih ve 7/96 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi, Mamuca Mahallesi, Mine-Güneli Sokak ve tapunun 19 O-3A pafta no, 9728 ada, 5 parselinde kayıtlı imar planında konut bölgesinde bulunan arsada yapılacak taşınmazın zemin katında işyeri yapılmasına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

9- 01.07.2020 tarih ve 7/97 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Emek Mahallesi, 19 O 4d- 19 N 3c pafta, 2. Arabacılar ve Albayrak Bulvarları kesişiminde bulunan park alanı ile 71 Evler Mahallesi, 18 O 2a- 19 O 3d pafta, 9691 ada, 1 parsele ilişkin İmar Komisyonu Raporunun kabulüne,
“Oyçokluğu” ile karar verildi. (22 Kabul, 10 Ret, CHP Kabul, AKP Ret, Meclis Üyesi Özlem YALÇIN oylamada bulunmadı. 5 kişi izinli)

10- 01.07.2020 tarih ve 7/98 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, 75. Yıl (Sultandere) Mahallesi, 18 P 2d pafta, 3. Caddeye cepheli otopark alanlarına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oyçokluğu” ile karar verildi. (22 Kabul, 10 Ret, CHP Kabul, AKP Ret, Meclis Üyesi Özlem YALÇIN oylamada bulunmadı. 5 kişi izinli)

11- 01.07.2020 tarih ve 7/99 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Türkmentokat Mahallesi, 464 parsele ilişkin İmar Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

12- 01.07.2020 tarih ve 7/100 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Paşa Mahallesi, 20 N 4d pafta, 12935 ada, 8 parsele ilişkin İmar Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

13- 01.07.2020 tarih ve 7/101 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, 75.Yıl (Sultandere) Mahallesi, 18 P 3c ve 18 R 4d paftalarına isabet eden Enerji İletim Hattına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

14- 02.03.2020 tarih ve 5/67 sayılı Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Gündoğdu (Karacahüyük) Mahallesi, 19 O 2a pafta, 5723 ada, 5-6 parsellere ilişkin İmar Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

15- 02.03.2020 tarih ve 5/68 sayılı Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Karapazar Mahallesi, 12 pafta, 1588-1589 parsellere ilişkin İmar Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

16- 02.01.2020 tarih ve 1/32 sayılı Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Yenidoğan Mahallesi, 20 N 3c-3d pafta, 13246 ada, 79 ve 80 parsellere ilişkin İmar Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

17- 01.07.2020 tarih ve 7/102 sayılı Meclis Kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Eskişehir Hacı Bektaşi Veli Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği bünyesinde bulunan 26 VD 949 plakalı cenaze taşıma aracının Belediyemiz hizmetlerinde kullanılabilmesinin sağlanması amacıyla ilgili kurumla sözleşme yapılması için Belediye Başkanı Av. Kazım KURT'a yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

18- 01.07.2020 tarih ve 7/103 sayılı Meclis Kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Müdürlükler arası ödenek aktarması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.
19- 01.07.2020 tarih ve 7/104 sayılı Meclis Kararı ile Plan ve Bütçe-Hukuk Ortak Komisyonuna havale edilen, Koronavirüs Önlemleri Kapsamında İşyeri Kiracılarımızın Durumu ile ilgili Plan ve Bütçe-Hukuk Ortak Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.
20- 01.07.2020 tarih ve 7/105 sayılı Meclis Kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesi gereğince, III sayılı memur kadro değişikliği cetvellerinde belirtilen memur kadrolarının memur kadro kütüğüne uygun hale getirilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

21- 01.07.2020 tarih ve 7/106 sayılı Meclis Kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, 31 Temmuz-03 Ağustos 2020 tarihlerindeki Kurban Bayramında Odunpazarı Belediyesi Aşevi tarafından kurbanlık kabulü, kurbanlık bedellerine ait şartlı bağışların kabulü; bunların kesimi ve bu bağışların aşevimizdeki ihtiyaç sahipleri yararına kullanılması için Belediye Başkanı Av. Kazım KURT'a yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oyçokluğu” ile karar verildi. (22 Kabul, 10 Ret, CHP Kabul, AKP Ret, Meclis Üyesi Özlem YALÇIN oylamada bulunmadı. 5 kişi izinli)

22- 01.07.2020 tarih ve 7/107 sayılı Meclis Kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Belediyemiz bünyesinde Belediye Polikliniği kurulması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

23- 01.07.2020 tarih ve 7/108 sayılı Meclis Kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, 5393 sayılı Belediye Yasası’nın 14. maddesinde yer alan düzenleme gereğince kurulan Odunpazarı Belediyesi Oyunpazarı Gündüz Bakımevi ve Kreşlerinde verilen hizmete her yıl rutin olarak kreşlerin bakım, onarım işleri nedeniyle 2 hafta ara verilmektedir. Yine, tüm dünyada ve ülkemizde yaşanan pandemi döneminde alınan tedbirler nedeni ile kreşlerimizde eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Kreşlerimizde hizmet verilemeyen dönemlerde ve afet, deprem, salgın hastalık vb. gibi olağanüstü hallerin gerçekleşmesi halinde kreş ücretlerinin alınmaması hususunda Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım KURT’a yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

24- 01.07.2020 tarih ve 7/109 sayılı Meclis Kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne ait yönetmelikte müdürün görev ve yetkilerinin yönetmeliğe ilave edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

25- 01.07.2020 tarih ve 7/110 sayılı Meclis Kararı ile Plan ve Bütçe-Hukuk Ortak Komisyonuna havale edilen, Odunpazarı Belediyesi sınırlarında bulunan cadde üzeri bina duvarlarında ve Belediyemiz tasarrufundaki parklarda kurulu ATM cihazları kent estetiğini bozmaktadır. Müteşebbis tarafından 200 adete kadar ATM cihazının 50 noktaya kadar toplanarak kent estetiğine uygun yapılar oluşturularak Yap-İşlet-Devret modeli ile kiraya verilmesi veya müteşebbis tarafından inşa edilerek ayni hak tesisi edilmesi için 10 yılı geçmemek kaydı ile kullanım hakkının tanınması için 2886 Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre iş ve işlemlerin yürütülmesi için Belediye Başkanı Av.Kazım KURT'a yetki verilmesine ilişkin Plan ve Bütçe-Hukuk Ortak Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

26- 01.07.2020 tarih ve 7/111 sayılı Meclis Kararı ile Plan ve Bütçe-Hukuk Ortak Komisyonuna havale edilen, Cunudiye Mahallesi 2566 ada 13 parselinde kayıtlı 11.501,82 m² yüzölçümlü taşınmazda 76165/1150182 (761,65 m²) hisse Belediyemiz adına kayıtlı olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında okul alanına isabet etmektedir. Söz konusu taşınmazda bulunan Belediyemize ait hisse okul alanı olarak kullanılmak üzere tahsisi ve amacı dışında kullanıldığı takdirde ilgili idareye geri dönmesi şartıyla Maliye Hazinesi adına tahsis edilmesine ilişkin Plan ve Bütçe-Hukuk Ortak Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

27- Meclis Başkanı Av. Kazım KURT tarafından birleşime son verilerek; Odunpazarı Belediye Meclisimizin 2020 Temmuz Ayı Olağan Meclis toplantısı 9’uncu birleşim 1’inci oturumunun 07 Temmuz 2020 Salı günü saat 17.30’da Vişnelik Mahallesi Atatürk Bulvarı, Çolpan Sokak No : 1 adresinde bulunan Hasan Polatkan Kültür Merkezinde yapılması şeklindeki sözlü önergesinin kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

07 TEMMUZ 2020-MECLİS KARARLARI ÖZETİ
1- 01.07.2020 tarih ve 7/112 sayılı Meclis Kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Odunpazarı Belediyesinin 2019 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ve karşı oy yazısı okundu. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu oya sunuldu. “Oyçokluğu” ile kabul edildi. (22 Kabul, 13 Ret, CHP Kabul, AKP Ret, 3 Kişi İzinli) 2019 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabının görüşülmesine geçildi.

Bütçe Giderleri Kesin Hesap Cetveli bölümü okundu. İsim belirtilmek suretiyle işaretle yapılan oylama neticesinde kabulüne, “Oyçokluğu” ile karar verildi. (22 Kabul, 13 Ret, CHP Kabul, AKP Ret, 3 Kişi İzinli)

Bütçe Gelirleri Kesin Hesap Cetveli bölümü okundu. İsim belirtilmek suretiyle işaretle yapılan oylama neticesinde kabulüne, “Oyçokluğu” ile karar verildi. (22 Kabul, 13 Ret, CHP Kabul, AKP Ret, 3 Kişi İzinli)

Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Kesin Hesap Cetveli okundu. İsim belirtilmek suretiyle işaretle yapılan oylama neticesinde kabulüne, “Oyçokluğu” ile karar verildi. (22 Kabul, 13 Ret, CHP Kabul, AKP Ret, 3 Kişi İzinli)

Genel Mizan bölümü okundu. İsim belirtilmek suretiyle işaretle yapılan oylama neticesinde kabulüne, “Oyçokluğu” ile karar verildi. (22 Kabul, 13 Ret, CHP Kabul, AKP Ret, 3 Kişi İzinli)

Bilançolar bölümü okundu. İsim belirtilmek suretiyle işaretle yapılan oylama neticesinde kabulüne, “Oyçokluğu” ile karar verildi. (22 Kabul, 13 Ret, CHP Kabul, AKP Ret, 3 Kişi İzinli) Taşınır Kesin Hesabı bölümü okundu. İsim belirtilmek suretiyle işaretle yapılan oylama neticesinde kabulüne, “Oyçokluğu” ile karar verildi. (22 Kabul, 13 Ret, CHP Kabul, AKP Ret, 3 Kişi İzinli)

2- Belediye Meclisimizce; Meclis 1’inci Başkan Vekili Nihat ÇUHADAR’ın Başkanlığında yapılan görüşme ve işaretle oylama neticesinde; Odunpazarı Belediyesinin 2019 Yılı İdare Faaliyet Raporunun kabulüne, Başkanlık yazısı doğrultusunda, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 56’ıncı maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin İdare Faaliyet Raporu başlıklı 11.maddesinin 3.fıkrası gereğince; “Oyçokluğu” ile karar verildi. (22 Kabul, 13 Ret, CHP Kabul, AKP Ret, 3 Kişi İzinli)

3- Meclis 1’inci Başkan Vekili Nihat ÇUHADAR tarafından birleşime son verilerek; Odunpazarı Belediye Meclisimizin 2020 Eylül Ayı Olağan Meclis toplantısı 10’uncu birleşim 1’inci oturumunun 01 Eylül 2020 Salı günü saat 17.30’da Vişnelik Mahallesi Atatürk Bulvarı, Çolpan Sokak No : 1 adresinde bulunan Hasan Polatkan Kültür Merkezinde yapılması şeklindeki sözlü önergesinin kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

Mail gönderirken problem oldu. Daha sonra tekrar deneyin.
Lütfen, size gönderilen onay kodunu giriniz.
Lütfen en az bir bildirim türü seçin.
Bu bilgilerle kayıtlı bir e-bülten üyeliği mevcut, lütfen başka bir taneyle deneyin.
Lütfen gerekli bilgileri giriniz.
Lütfen gerekli alanları doldurunuz.
İşleminiz başarıyla gerçekleşti, teşekkürler.
Onay kodunu yanlış girdiniz.