Odunpazarı / Eskişehir Hava Durumu

TEMMUZ 2019 MECLİS KARARLARI


01 TEMMUZ 2019-MECLİS KARARLARI ÖZETİ

1- Belediyemiz ile Bulgaristan’ın Razgrat şehri arasında kardeş şehir ilişkisi olması nedeniyle; Razgrat Belediyesi tarafından 22-24 Temmuz 2019 tarihinde yapılacak olan geleneksel Yoğurt Fuarı, Halk Gelenekleri ve Zanaatları Festivalinde Belediyemizi temsil etmek üzere; Odunpazarı Belediye Meclis Üyeleri Kadir KODAK, Saffet ÇELEN ve Mustafa ÜNAL’ın festivale katılmaları için yurtdışına görevlendirilmeleri ve kanuni harcırahlarının Belediyemizin ilgili bütçe kalemlerinden ödenmesinin kabulüne, Belediye Meclisimizce yapılan görüşme ve işaretle oyla sonucunda, “Oybirliği” ile karar verildi.

2- Alanönü Mahallesi, 20 N 3d pafta, Ali Rıza Efendi Caddesinde yer alan orta refüj hattının düzenlenmesine ilişkin Başkanlık yazısının incelenmek üzere; İmar Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

3- BEBKA 2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında; Fizibilite Raporu Hazırlanmasına yönelik olarak Kızılinler Termal Turizm Merkezi, Eşenkara Bölgesinde yapılacak çalışmalara ilişkin hibe başvurusu yapılması planlanmakta olup, Projenin başarılı olması durumunda faaliyetin uygulanması için, sunulan faaliyette kurumumuzun temsili, ilzama ve ilgili belgeleri imzalamaya Etüd Proje Müdürü Emel AKDEMİR MUT’a yetki verilmesi; Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinin 26. maddesi uyarınca proje hesabı açmaya, bu hesaba para aktarmaya ve bu hesaptan harcama yapmaya Mali Hizmetler Müdürü Nuray SARICA’ya yetki verilmesinin kabulüne, Belediye Meclisimizce yapılan görüşme ve işaretle oyla sonucunda, “Oybirliği” ile karar verildi.

4- Belediyemiz sınırları içerisindeki jeotermal kaynakların daha verimli kullanılması, jeotermal sektöründeki gelişmelerin takibi, Birliğin danışmanlık hizmetlerinden yararlanmak ve Birlik ile güç birliği yapmak için Belediyemizin, Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliğine, üye olmasına; Belediye Meclisimizce yapılan görüşme ve işaretle oylama sonucunda; oybirliği ile karar verildi.

Yine Birlik Ana Tüzüğü’nün 7’inci maddesi gereğince; Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım KURT’un doğal üye olduğu ve Meclis Üyeleri arasından Belediyemizi Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliğinde temsil etmek üzere; Asil Üyeliğe 35 oy alan Meclis Üyesi Halil İbrahim BİLİCİ, Yedek Üyeliğe ise 35 oy alan Meclis Üyesi Serdar AKSOY’un seçilmesinin kabulüne, Belediye Meclisimizce yapılan görüşme ve işaretle oylama neticesinde; “Oybirliği” ile karar verildi. (3 Kişi İzinli)

5- Belediyemiz ile Alpu Belediyesi arasında Alpu Belediyesine ait Beton Parke Kilit taş üretim tesisini hasılat paylaşımı yöntemi ile 5 yıl süreliğine kiralama sözleşmesi yapmak üzere; Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım KURT’a yetki verilmesi ile ilgili Başkanlık yazısının incelenmek üzere; Plan ve Bütçe-Hukuk Ortak Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

6- Belediyemizde tescilli 26 VV 822 plakalı çöp toplama aracı ile Alpu Belediyesine tescilli 26 BF 339 plakalı vakumlu yol süpürme araçlarının, ilçemizde sokak süpürme ihtiyacının Alpu Belediyesine ait araçla çok daha verimli ve ekonomik biçimde yapılacağı düşünüldüğünden değerlendirilecek bedel üzerinden; 4916 Sayılı Kanunun 37.maddesi hükmüne uygun olarak takasının (trampa) yapılması için Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım KURT’a yetki verilmesi ile ilgili Başkanlık yazısının incelenmek üzere; Plan ve Bütçe-Hukuk Ortak Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

7- Mülkiyeti Belediyemize ait Türkmentokat Mah. 1561 parseldeki 307,5 m² miktarlı taşınmaz üzerinde bulunan binanın; muhtar, doktor, toplantı, berber ve Sulama Kooperatifi Odası olarak kullanmak üzere; S.S. Türkmentokat Köyü Sulama Kooperatifi adına (Bedelli/Bedelsiz) tahsisinin yapılması ve bu iş ve işlemler için Odunpazarı Belediye Başkanı Av.Kazım KURT’a yetki verilmesi ile ilgili Başkanlık yazısının incelenmek üzere; Plan ve Bütçe-Hukuk Ortak Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

8- Odunpazarı Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notları değişikliğine ilişkin Başkanlık yazısının incelenmek üzere; İmar Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

9 - Mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı Akcami Mahallesi 12887 ada, 12-13 nolu parseller üzerinde bulunan taşınmazın tarihi dokunun ve kültürel kimliğinin korunup restorasyonunun yapılarak, 25 (Yirmi beş) yıl süre ile belirlenecek kira bedeli üzerinden üst kullanım hakkının tanınması ve konu ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere; Odunpazarı Belediye Başkanı Av.Kazım KURT’a yetki verilmesi ile ilgili Başkanlık yazısının incelenmek üzere; Plan ve Bütçe-Hukuk Ortak Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

10- Meclis Başkanı Av. Kazım KURT tarafından birleşime son verilerek; Odunpazarı Belediye Meclisimizin 2019 Temmuz Ayı Olağan Meclis toplantısı 14’üncü birleşim 1’inci oturumunun 04 Temmuz 2019 Perşembe günü saat 17.30’da Odunpazarı Belediye Meclisi toplantı salonunda yapılması şeklindeki sözlü önergesinin kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

04 TEMMUZ 2019-MECLİS KARARLARI ÖZETİ

1- 01.07.2019 tarih ve 13/135 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Alanönü Mahallesi, 20 N 3d pafta, Ali Rıza Efendi Caddesinde yer alan orta refüj hattının düzenlenmesine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

2- 01.07.2019 tarih ve 13/141 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Odunpazarı Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notları değişikliğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

3- 01.07.2019 tarih ve 13/138 sayılı Meclis Kararı ile Plan ve Bütçe-Hukuk Ortak Komisyonuna havale edilen, Belediyemiz ile Alpu Belediyesi arasında Alpu Belediyesine ait Beton Parke Kilit taş üretim makinası ile ilçemiz sınırları içerisinde Beton Parke Kilit taşı üretilmesi için 5 yıl süre ile ortak hizmet projesi geliştirilmesi konusunda gerekli iş ve işlemleri yapmak ve protokolleri imzalamak hususunda; Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım KURT'a yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe-Hukuk Ortak Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oyçokluğu” ile karar verildi. (20 Kabul, 15 Ret, CHP Kabul, AKP Ret)

4- 01.07.2019 tarih ve 13/139 sayılı Meclis Kararı ile Plan ve Bütçe-Hukuk Ortak Komisyonuna havale edilen, Belediyemizde tescilli 26 VV 822 plakalı Çöp Toplama aracı ile Alpu Belediyesine tescilli 26 BF 339 plakalı vakumlu yol süpürme araçlarının, ilçemizde sokak süpürme ihtiyacının Alpu Belediyesine ait araçla çok daha verimli ve ekonomik biçimde yapılacağı düşünüldüğünden değerlendirilecek kasko bedeli üzerinden; 4916 Sayılı Kanunun 37.maddesi hükmüne uygun olarak fark bedelinin tahsili/ödenmesi suretiyle takası (trampa) ve 2019 yılı bütçesinin T1 ve T2 cetvellerine eklenmesi ile bu konuda gerekli iş ve işlemlerin yapılması için Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım KURT’a yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe-Hukuk Ortak Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

5- 01.07.2019 tarih ve 13/140 sayılı Meclis Kararı ile Plan ve Bütçe-Hukuk Ortak Komisyonuna havale edilen, Mülkiyeti Belediyemize ait halen boş atıl durumda bulunan Türkmentokat Mah. 1561 parseldeki 307,5 m2 alanlı, taşınmaz üzerinde bulunan binanın; mahallenin ortak ihtiyaçlarının karşılanması ve tarımsal kalkınmanın desteklenmesi için; muhtar, doktor, toplantı, Sulama Kooperatifi odası gibi kamu hizmetlerinde kullanmak üzere, binanın bakım ve onarım işlerinin karşılanması şartı ile S.S. Türkmentokat Köyü Sulama Kooperatifi adına 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun ilgili maddesine istinaden, bedelsiz, 5 yıl süre ile tahsisinin yapılması ve bu iş, işlemler için Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım KURT’a yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe-Hukuk Ortak Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

6 - 01.07.2019 tarih ve 13/142 sayılı Meclis Kararı ile Plan ve Bütçe-Hukuk Ortak Komisyonuna havale edilen, Mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı Akcami Mahallesi 12887 ada, 12-13 nolu parseller üzerinde bulunan taşınmazın tarihi dokunun ve kültürel kimliğinin korunup restorasyonunun yapılarak, 25 (Yirmi beş) yıl süre ile belirlenecek kira bedeli üzerinden üst kullanım hakkının tanınması ve konu ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere; Odunpazarı Belediye Başkanı Av.Kazım KURT’a yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe-Hukuk Ortak Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

7- Meclis Başkanı Av. Kazım KURT tarafından birleşime son verilerek; Odunpazarı Belediye Meclisimizin 2019 Eylül Ayı Olağan Meclis toplantısı 15’inci birleşim 1’inci oturumunun 03 Eylül 2019 Salı günü saat 17.30’da Odunpazarı Belediye Meclisi toplantı salonunda yapılması şeklindeki sözlü önergesinin kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

Mail gönderirken problem oldu. Daha sonra tekrar deneyin.
Lütfen, size gönderilen onay kodunu giriniz.
Lütfen en az bir bildirim türü seçin.
Bu bilgilerle kayıtlı bir e-bülten üyeliği mevcut, lütfen başka bir taneyle deneyin.
Lütfen gerekli bilgileri giriniz.
Lütfen gerekli alanları doldurunuz.
İşleminiz başarıyla gerçekleşti, teşekkürler.
Onay kodunu yanlış girdiniz.