Odunpazarı / Eskişehir Hava Durumu

EYLÜL 2019 MECLİS KARAR ÖZETİ


 03 EYLÜL 2019-MECLİS KARARLARI ÖZETİ

1- Odunpazarı Belediyesinin 2020-2024 yılları arası Stratejik Plan ile ilgili Başkanlık yazısının incelenmek üzere; Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

2- Odunpazarı Belediyesinin 2020 Yılı Yatırım Programı ile ilgili Başkanlık yazısının incelenmek üzere; Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

3- Odunpazarı Belediyesinin 2020 Yılı Performans Programı ile ilgili Başkanlık yazısının incelenmek üzere; Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

4- Araç alımı için Müdürlükler arası ödenek aktarılması ve T1 cetveline ekleme yapılması ile ilgili Başkanlık yazısının incelenmek üzere; Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

5- Gökmeydan Mahallesi 1032 ada, 171 parsel (13432 ada, 6 parsel) de bulunan A1 ve A2 blokta Garaj nitelikli 20 nolu bağımsız bölüm, B1 ve B2 blokta Garaj nitelikli 20 nolu bağımsız bölüm ile C1 ve C2 blokta Garaj nitelikli 29 nolu bağımsız bölümlerin, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/g maddesi gereğince; Belediyemize Şartlı Bağışının (İlgili taşınmazların vergi ve cezalarının kaldırılması) yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısının incelenmek üzere; Plan ve Bütçe-Hukuk Ortak Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

6- Karapınar Mahallesi;Kartopu Caddesi,Altay Caddesi ve Gökçekaya Sokak İçinde kalan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Park alanına isabet eden alanda peyzaj, bakım, onarım, tadilat ve yapım işlemleri karşılığında 10 yıllığına yap-işlet devret modeli ile kiraya verilmesine ilişkin konu ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e ve 38.maddeleri gereğince; Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım KURT‘a yetki verilmesi ile ilgili Başkanlık yazısının incelenmek üzere; Plan ve Bütçe-Hukuk Ortak Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

7- Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi, Mamuca Mahallesi, Uğurkan Sokak ve Balsu Caddesi'ne cepheli ve tapunun 19 O 1C-1D pafta no, 6041 ada, 12 parselinde kayıtlı imar planında konut bölgesinde bulunan arsada yapılacak taşınmazın zemin katında işyeri yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısının incelenmek üzere; İmar Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

8- Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi, Yıldıztepe Mahallesi, Nisan-Uslular Sokağa cepheli ve tapunun 19 M-3A pafta no, 5338 ada, 14 parselinde kayıtlı imar planında konut bölgesinde bulunan arsada yapılacak taşınmazın zemin katında işyeri yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısının incelenmek üzere; İmar Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

9- Orhangazi Mahallesinde, 3 adet trafo alanının imar planına işlenmesine ilişkin Başkanlık yazısının incelenmek üzere; İmar Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

10- Kırmızıtoprak Mahallesi, 20 M 3a pafta, 13527 ada, 13 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan 1 adet itiraza ilişkin Başkanlık yazısının incelenmek üzere; İmar Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

11- Karacahüyük (Sultandere) Mahallesi, 19 P 4b pafta, 3027 parsel ile Karacahüyük Mahallesi, 19 P 4b pafta, 1976 ve 4175 parsellere ilişkin Başkanlık yazısının incelenmek üzere; İmar Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

12- 71 Evler (Karacahüyük) Mahallesi, 19 O 2c pafta, 4191 parsel (yeni 16757 ada, 6 parsel) ile Gündoğdu (Karacahüyük) Mahallesi, 20 O 3d pafta, 315 parsele (yeni 17013 ada, 30 parsel) ilişkin Başkanlık yazısının incelenmek üzere; İmar Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

13- Belediye Meclisimizin 14 Haziran 2019 tarih ve 12/127 sayılı kararı ile Belediyemizin 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin birinci fıkrasının (p) bendi kapsamında verilen yetki uyarınca; SODEMSEN’e (Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası) Belediyemizin kurucu ve üye olması, Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım KURT’un Belediyemizi temsilen yetkilendirilmesi, üyelik aidatlarının ödenmesine karar verilmiştir. Yıllık üyelik aidatı olarak; tüzükte belirtilen miktarın Belediyemizin İller Bankası hissesinden tutulmak suretiyle ödenmesine ve İller Bankasına bu konuda yetki verilmesine, Belediyemizde çalışan işçilerin bağlı bulundukları sendika ile yapılacak Toplu İş sözleşmesi görüşmelerinde Belediyemizi temsilen sendikaya yetki verilmesine, yetki belgesinin Belediye Başkanlığınca düzenlenmesinin kabulüne, Belediye Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 24. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 60. maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasa'sının Dernek Kurma Hürriyeti başlıklı 33. maddesi, Sendikalar Kanunu'nun 3. maddesinin 2. fıkrası, Dernekler Yönetmeliğinin 5. maddesinin (c) fıkrası uyarınca; “Oyçokluğu” ile karar verildi. (21 Kabul, 14 Ret, CHP Kabul, AKP Ret, 3 Kişi İzinli)

14- Meclis Başkanı Av. Kazım KURT tarafından birleşime son verilerek; gündemdeki komisyonlara havale edilen konuların görüşülmesi için Odunpazarı Belediye Meclisimizin 2019 Eylül Ayı Olağan Meclis toplantısı 16’ıncı birleşim 1’inci oturumunun 06 Eylül 2019 Cuma günü saat 16.00’da Odunpazarı Belediye Meclisi toplantı salonunda yapılması şeklindeki sözlü önergesinin kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

06 EYLÜL 2019-MECLİS KARARLARI ÖZETİ

1- 03.09.2019 tarih ve 15/154 sayılı Meclis Kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Araç alımı için Müdürlükler arası ödenek aktarılması ve T1 cetveline ekleme yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

2- 03.09.2019 tarih ve 15/155 sayılı Meclis Kararı ile Plan ve Bütçe-Hukuk Ortak Komisyonuna havale edilen, Gökmeydan Mahallesi 1032 ada, 171 parsel (13432 ada, 6 parsel) de bulunan A1 ve A2 blokta Garaj nitelikli 20 nolu bağımsız bölüm, B1 ve B2 blokta Garaj nitelikli 20 nolu bağımsız bölüm ile C1 ve C2 blokta Garaj nitelikli 29 nolu bağımsız bölümlerin, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/g maddesi gereğince; Belediyemize Şartlı Bağışının (vergi ve cezaları ile ilgili vergiye ait ferilerin kaldırılması) yapılmasına ilişkin Plan ve Bütçe-Hukuk Ortak Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

3- 03.09.2019 tarih ve 15/156 sayılı Meclis Kararı ile Plan ve Bütçe-Hukuk Ortak Komisyonuna havale edilen, Karapınar Mahallesi Kartopu Caddesi, Altay Caddesi, Gökçekaya Sokak içinde kalan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Park alanına isabet eden alanda peyzaj, bakım onarım, tadilat ve yapım işleri karşılığında 10 yıllığına yap-işlet-devret modeli ile verilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e ve 38. maddeleri gereğince; Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım KURT’a yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe-Hukuk Ortak Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

4- 03.09.2019 tarih ve 15/157 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi, Mamuca Mahallesi, Uğurkan Sokak ve Balsu Caddesi'ne cepheli ve tapunun 19 O 1C-1D pafta no, 6041 ada, 12 parselinde kayıtlı imar planında konut bölgesinde bulunan arsada yapılacak taşınmazın zemin katında işyeri yapılmasına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

5- 03.09.2019 tarih ve 15/158 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi, Yıldıztepe Mahallesi, Nisan-Uslular Sokağa cepheli ve tapunun 19 M-3A pafta no, 5338 ada, 14 parselinde kayıtlı imar planında konut bölgesinde bulunan arsada yapılacak taşınmazın zemin katında işyeri yapılmasına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

6- 03.09.2019 tarih ve 15/159 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Orhangazi Mahallesinde, 3 adet trafo alanının imar planına işlenmesi talep edilmiş olup, 3 adet trafo alanından 1’i ret edilerek, 2’ise kabul edilen, İmar Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

7- 03.09.2019 tarih ve 15/160 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Kırmızıtoprak Mahallesi, 20 M 3a pafta, 13527 ada, 13 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan 1 adet itirazın reddine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

8- 03.09.2019 tarih ve 15/161 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Karacahüyük (Sultandere) Mahallesi, 19 P 4b pafta, 3027 parsel ile Karacahüyük Mahallesi, 19 P 4b pafta, 1976 ve 4175 parsellere ilişkin İmar Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

9- 03.09.2019 tarih ve 15/162 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, 71 Evler (Karacahüyük) Mahallesi, 19 O 2c pafta, 4191 parsel (yeni 16757 ada, 6 parsel) ile Gündoğdu (Karacahüyük) Mahallesi, 20 O 3d pafta, 315 parsele (yeni 17013 ada, 30 parsel) ilişkin İmar Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

10- 03.09.2019 tarih ve 15/151 sayılı Meclis Kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Odunpazarı Belediyesinin 2020-2024 yılları arası Stratejik Plan ile ilgili Plan ve Bütçe Raporunun kabulüne, “Oyçokluğu” ile karar verildi. (18 Kabul, 11 Ret, CHP Kabul, AKP Ret, 1 kişi oylamada bulunmadı. 8 Kişi İzinli)

11- 03.09.2019 tarih ve 15/152 sayılı Meclis Kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Odunpazarı Belediyesinin 2020 Yılı Yatırım Programı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oyçokluğu” ile karar verildi. (18 Kabul, 11 Ret, CHP Kabul, AKP Ret, 1 kişi oylamada bulunmadı. 8 Kişi İzinli)

12- 03.09.2019 tarih ve 15/153 sayılı Meclis Kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Odunpazarı Belediyesinin 2020 Yılı Performans Programı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oyçokluğu” ile karar verildi. (18 Kabul, 11 Ret, CHP Kabul, AKP Ret, 1 kişi oylamada bulunmadı. 8 Kişi İzinli)

13- Meclis Başkanı Av. Kazım KURT’un Odunpazarı Belediye Meclisimizin 2019 Ekim Ayı Olağan Meclis toplantısı 17’inci birleşim 1’inci oturumunun 01 Ekim 2019 Salı günü, saat 17.30’da Odunpazarı Belediye Meclisi toplantı salonunda yapılması şeklindeki sözlü önergesinin kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

Mail gönderirken problem oldu. Daha sonra tekrar deneyin.
Lütfen, size gönderilen onay kodunu giriniz.
Lütfen en az bir bildirim türü seçin.
Bu bilgilerle kayıtlı bir e-bülten üyeliği mevcut, lütfen başka bir taneyle deneyin.
Lütfen gerekli bilgileri giriniz.
Lütfen gerekli alanları doldurunuz.
İşleminiz başarıyla gerçekleşti, teşekkürler.
Onay kodunu yanlış girdiniz.