Odunpazarı / Eskişehir Hava Durumu

ARALIK 2019 MECLİS KARAR ÖZETİ


02 ARALIK 2019-MECLİS KARARLARI ÖZETİ

1- Mülkiyeti Belediyemize ait 71 Evler Mahallesi 16795 ada, 95 parsel, 1688,26 m² miktarlı taşınmazın satışına ilişkin Başkanlık yazısının incelenmek üzere; Plan ve Bütçe-Hukuk Ortak Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

2- 27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Atıksu Altyapı ve Evsel Atık Bertaraf Tesislerinin Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik gereğince hazırlanan 2020 yılına ait Belediyemizin Evsel Katı Atık Tarife Raporu ile ilgili Başkanlık yazısının incelenmek üzere; Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

3- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (n) bendine göre, Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan yeni yapılan parklara isim verilmesi talebi ile ilgili Başkanlık yazısının incelenmek üzere; Parklara İsim Verilmesi Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

4- Zonguldak İli Saltukova Belediyesinin 18/11/2019 tarih ve 29769327-258-1148 sayılı yazısı ekinde gönderilen, Saltukova Belediye Meclisinin 01/11/2019 tarih ve 32 sayılı Meclis Kararına göre; Belediyemiz ile Saltukova Belediyesinin "Kardeş Belediye" olunmasına karar verilmiştir. Belediyeler arasında sosyal kültürel ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, araç gereç konusunda yardımlaşma yapılması, personel eğitimine katkıda bulunulması ve bilgi alışverişinde bulunulması için; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18'inci maddesinin (p) fıkrası gereğince; Saltukova Belediyesi ile "Kardeş Belediye" olunması ve bu konularla ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesinde Belediye Başkanı Av. Kazım KURT'a yetki verilmesinin kabulüne, Belediye Meclisimizce yapılan görüşme ve işaretle oylama sonucunda; “Oybirliği” ile karar verildi.

5- Romanya Drobeta Turnu Severin Belediye Başkanlığının 12/11/2019 tarih ve 35394 sayılı yazısına istinaden; Belediyemiz ile Romanya'nın Drobeta Turnu Severin Belediyesi arasında karşılıklı kardeşlik münasebetleri ve işbirliği çerçevesinde iki belediye arasında eğitim, kültür, güzel sanatlar, spor ve ekonomik değişimler, ortak yönetim politikaları, yerel personelin eğitimi, gençliğin gelişimi, yönetim ve ortak bölge çalışmaları, sosyal konut uygulaması vb. alanlarda işbirliği yapabilmek için; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18'inci maddesinin (p) fıkrası gereğince; Drobeta Turnu Severin Belediyesi ile Kardeş Belediye olunması ve bu konularla ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesinde Belediye Başkanı Av. Kazım KURT'a yetki verilmesinin kabulüne, Belediye Meclisimizce yapılan görüşme ve işaretle oylama sonucunda; “Oybirliği” ile karar verildi.

6- Mahmudiye ile Han Belediyeleri yazılarında talep edilen ve ihtiyaç fazlası 1984 model 26 ODU 018 plaka nolu, G16 marka greyderin Han Belediyesine, 1979 model 26 ODU 019 plakalı, Champion 740 marka greyderin ise Mahmudiye Belediyesine, Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31. maddesi 1.fıkrası” Kayıtlara alınış tarihi itibarıyla beş yılını tamamlamış ve idarece kullanılmasına ihtiyaç duyulmayan taşınırlar, bu taşınıra ihtiyaç duyan idarelere bedelsiz devredilebilir.” hükmüne uygun olarak bedelsiz devredilmesi ile ilgili Başkanlık yazısının incelenmek üzere; Plan ve Bütçe-Hukuk Ortak Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

7- Çankaya (Karapınar) Mahallesi, 19 N 3d pafta, 4304 ada, 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan 1 adet itiraza ilişkin Başkanlık yazısının incelenmek üzere; İmar Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

8- 01.10.2019 tarih ve 17/180 sayılı Meclis Kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen, Yazı İşleri Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen yönetmelik taslağı ile birlikte Hukuk Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

9- 01.10.2019 tarih ve 17/182 sayılı Meclis Kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen yönetmelik taslağı ile birlikte Hukuk Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

10- 01.10.2019 tarih ve 17/184 sayılı Meclis Kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen, Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen yönetmelik taslağı ile birlikte Hukuk Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

11- 01.10.2019 tarih ve 17/185 sayılı Meclis Kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen, Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen yönetmelik taslağı ile birlikte Hukuk Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

12- 01.10.2019 tarih ve 17/196 sayılı Meclis Kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen, Etüd Proje Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen yönetmelik taslağı ile birlikte Hukuk Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

13- 01.10.2019 tarih ve 17/197 sayılı Meclis Kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen yönetmelik taslağı ile birlikte Hukuk Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

14- 01.10.2019 tarih ve 17/198 sayılı Meclis Kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen yönetmelik taslağı ile birlikte Hukuk Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

15- 01.10.2019 tarih ve 17/204 sayılı Meclis Kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen, Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen yönetmelik taslağı ile birlikte Hukuk Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

16- 01.10.2019 tarih ve 17/205 sayılı Meclis Kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen, Spor İşleri Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen yönetmelik taslağı ile birlikte Hukuk Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

17- 01.10.2019 tarih ve 17/206 sayılı Meclis Kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen yönetmelik taslağı ile birlikte Hukuk Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

18- Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliğinin 8-9 ve 14. maddeleri uyarınca; A tipi muayene kuruluşu ile dört yıllık protokol yapmak üzere; Odunpazarı Belediye Başkanı Av.Kazım KURT’a yetki verilmesi ile Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliğinin 10. ve 23. maddeleri gereğince; A tipi muayene kuruluşunun bina sorumlularından tahsil edecekleri periyodik kontrol ücretinin ve idare payının belirlenmesine ilişkin Başkanlık yazısının incelenmek üzere; Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

19- Müdürlükler arası ödenek aktarması ile ilgili Başkanlık yazısının incelenmek üzere; Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

20- Belediyemizin vadesi geçen 7020 ile 7143 sayılı kanunlara istinaden taksitlendirilmiş vergi borçları, vergiler ve ecrimisil borçlarına karşılık mahsup yapılacağından; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin (e) fıkrası uyarınca; Belediye Başkanı Av.Kazım KURT’a yetki verilmesine ilişkin Başkanlık yazısının incelenmek üzere; Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

21- Meclis Başkanı Av. Kazım KURT tarafından birleşime son verilerek; Odunpazarı Belediye Meclisimizin 2019 Aralık Ayı Olağan Meclis toplantısı 22’inci birleşim 1’inci oturumunun 06 Aralık 2019 Cuma günü, saat 17.30’da Odunpazarı Belediye Meclisi toplantı salonunda yapılması şeklindeki sözlü önergesinin kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

06 ARALIK 2019-MECLİS KARARLARI ÖZETİ

1- 02.12.2019 tarih ve 21/240 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Çankaya (Karapınar) Mahallesi, 19 N 3d pafta, 4304 ada, 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan 1 adet itirazın reddine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

2- 02.12.2019 tarih ve 21/235 sayılı Meclis Kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, 27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Atıksu Altyapı ve Evsel Atık Bertaraf Tesislerinin Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik gereğince hazırlanan 2020 yılına ait Belediyemizin Evsel Katı Atık Tarife Raporu ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

3- 02.12.2019 tarih ve 21/251 sayılı Meclis Kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliğinin 8-9 ve 14. maddeleri uyarınca; A tipi muayene kuruluşu ile dört yıllık protokol yapmak üzere; Odunpazarı Belediye Başkanı Av.Kazım KURT’a yetki verilmesi ile Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliğinin 10. Ve 23. maddeleri gereğince; A tipi muayene kuruluşunun bina sorumlularından tahsil edecekleri periyodik kontrol ücreti ve idare payına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

4- 02.12.2019 tarih ve 21/252 sayılı Meclis Kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Müdürlükler arası ödenek aktarması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

5- 02.12.2019 tarih ve 21/253 sayılı Meclis Kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Belediyemizin vadesi geçen 7020 ile 7143 sayılı kanunlara istinaden taksitlendirilmiş vergi borçları, vergiler ve ecrimisil borçlarına karşılık mahsup yapılacağından; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin (e) fıkrası uyarınca; Belediye Başkanı Av.Kazım KURT’a yetki verilmesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

6- 02.12.2019 tarih ve 21/236 sayılı Meclis Kararı ile Parklara İsim Verilmesi Komisyonuna havale edilen, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (n) bendine göre, Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan yeni yapılan parklara isim verilmesi talebi ile ilgili Parklara İsim Verilmesi Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

7- 02.12.2019 tarih ve 21/234 sayılı Meclis Kararı ile Plan ve Bütçe-Hukuk Ortak Komisyonuna havale edilen, Mülkiyeti Belediyemize ait 71 Evler Mahallesi 16795 ada, 95 parsel, 1688,26 m² miktarlı taşınmazın satışına ilişkin Plan ve Bütçe-Hukuk Ortak Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

8- 02.12.2019 tarih ve 21/239 sayılı Meclis Kararı ile Plan ve Bütçe-Hukuk Ortak Komisyonuna havale edilen, Mahmudiye ile Han Belediyeleri yazılarında talep edilen ve ihtiyaç fazlası 1984 model 26 ODU 018 plaka nolu, G16 marka greyderin Han Belediyesine, 1979 model 26 ODU 019 plakalı, Champion 740 marka greyderin ise Mahmudiye Belediyesine, Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31. maddesi 1.fıkrası” Kayıtlara alınış tarihi itibarıyla beş yılını tamamlamış ve idarece kullanılmasına ihtiyaç duyulmayan taşınırlar, bu taşınıra ihtiyaç duyan idarelere bedelsiz devredilebilir.” hükmüne uygun olarak bedelsiz devredilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe-Hukuk Ortak Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oyçokluğu” ile karar verildi.(21 Kabul, 14 Ret, CHP Kabul, AKP Ret, 3 Kişi İzinli)

9- Meclis Başkanı Av. Kazım KURT tarafından birleşime son verilerek; Odunpazarı Belediye Meclisimizin 2020 Ocak Ayı Olağan Meclis toplantısı 1’inci birleşim 1’inci oturumunun 02 Ocak 2020 Perşembe günü, saat 17.30’da Odunpazarı Belediye Meclisi toplantı salonunda yapılması şeklindeki sözlü önergesinin kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

Mail gönderirken problem oldu. Daha sonra tekrar deneyin.
Lütfen, size gönderilen onay kodunu giriniz.
Lütfen en az bir bildirim türü seçin.
Bu bilgilerle kayıtlı bir e-bülten üyeliği mevcut, lütfen başka bir taneyle deneyin.
Lütfen gerekli bilgileri giriniz.
Lütfen gerekli alanları doldurunuz.
İşleminiz başarıyla gerçekleşti, teşekkürler.
Onay kodunu yanlış girdiniz.