2017,2018 Eğitim Öğretim yılında tüm öğrenci ve öğretmenlerimize başarılar diliyorum

"Çocuklarımız kendine güvenen, eleştirel düşünebilen ve sorgulayan kişiler olarak yetiştirilmelidir."

2017,2018 Eğitim Öğretim yılında tüm öğrenci ve öğretmenlerimize başarılar diliyorum
Geleceğin sağlam temeller üzerinde kurulmasının ve yarınlara güvenle bakılmasının ön koşulunun, çocukların eğitim seviyesini yükseltmek olduğunu vurgulayan Başkan Kurt’un mesajı şöyle: "Çocuklarımız kendine güvenen, eleştirel düşünebilen ve sorgulayan kişiler olarak yetiştirilmelidir. Eğitim standartlarının hızla yükselmesi ve çocuklarımızın topluma faydalı insanlar olarak yetişmeleri en büyük hedefimiz olmalıyken, maalesef ülkemizin eğitim politikası her geçen yıl içler acısı bir hal alıyor.

Atatürk Cumhuriyetinin kazanımlarını, ilke ve devrimlerini yok etmeye kararlı bir zihniyetle karşı karşıyayız. Yeni ders programı üzerinde yapılan incelemeler, bu alanda yapılan büyük değişikliklerin art niyetli çerçevesini ortaya koyduğunu düşünüyorum. Çağdaş ve laik eğitim anlayışını ısrarla çökertilip, cihat anlayışı ne yazık ki ders müfredatlarına sokulmaktadır. 

Türkiye’nin mevcut eğitim politikasının temelinde laik-bilimsel eğitim anlayışından çok, eğitim sisteminin iktidarın siyasal-ideolojik hedeflerine uygun olarak biçimlendirilmek istenmesi vardır. Eğitim müfredatı hazırlanırken bilimsel, demokratik, laik, yaratıcı ve eleştirel düşünen, üretici, çevre bilincini kazanmış, toplumsal sorunlara duyarlı, kendine güvenen, demokrasiyi özümsemiş, insan hak ve özgürlüklerini ön planda tutan, eşitlikçi, adalet duygusu gelişmiş bireylerin yetiştirilmesini hedefleyen eğitim programları oluşturmak şarttır.

Bu duygu ve düşüncelerle, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün aydınlattığı yolda ilerleyen, fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller yetiştireceğimize olan büyük inancımla, 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında tüm öğrenci ve öğretmenlerimize başarılar diliyorum.”


17.09.2017 20:19