Duyurular

2020 Ekim Ayı Meclis Gündem Maddeleri 25.09.2020

İ L A N

ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

            Odunpazarı Belediye Meclisimiz; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19’ncu ve 20’inci maddeleri uyarınca; 01 Ekim 2020 Perşembe günü saat 17.30’da yapılacak olan Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantıları 12. birleşim 1’inci oturumuna ait ekteki gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere; Odunpazarı Belediyesi Nikah Salonunda toplanacaktır. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 21’inci maddesi gereğince; Sayın Değerli Halkımıza ve Belediye Meclis Üyelerimize duyurulur.

1-   Odunpazarı Belediyesinin 2021 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Başkanlık yazısı.

2-   Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünce 2021-2023 yıllarında 36 ay (3 yıl) süreli olarak gerçekleştirilmesi planlanan Odunpazarı Belediyesi Evde Kişisel Bakım Hizmet Alımı ihalesinin yıllara sari hizmet alımı niteliğinde olması nedeniyle Belediye Başkanı  Av. Kazım KURT’a yıllara sari olarak ihaleye çıkabilme yetkisi verilmesi ile ilgili Başkanlık yazısı.

3-   Eskişehir İli Odunpazarı İlçesi sınırları içerisinde “ Ambalaj atıklarının ayrı toplanması, ayrışımı ve geri kazanımı işi” hakkının 10 yıla kadar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre kiralanması işlemlerini yürütmek üzere; Belediye Başkanı Av. Kazım KURT'a yetki verilmesi ile ilgili Başkanlık yazısı.

4-   Mülkiyeti Belediyemize ait Ağapınar Mahallesi 16487 ada 3 Parsel 943,61 m²miktarlı ve Yenidoğan  Mahallesi 8219 ada 16 parsel 293,98 m² miktarlı taşınmazların satışına ilişkin Başkanlık yazısı.

5- Mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı Emek Mahallesi 17483 ada 1 parsel 2006,99 m² miktarlı taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama İmar planında E:0,25 Yencok:6.50 m.yapılanma koşulu ile Akaryakıt ve servis istasyonu yerinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi e ve j bentleri gereğince ;Yap-İşlet-Devret modeli ile yapılarak 25 (yirmi beş) yıla kadar belirlenecek kira bedeli üzerinden  üst kullanım hakkının tanınması ve konu ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere; Belediye Başkanı Av. Kazım KURT' a yetki verilmesi ile ilgili Başkanlık yazısı.       

6-   Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi, 71 Evler Mahallesi, Mısırlılar-Yenilmez Sokak ve tapunun 19O-2D pafta no, 16803 ada, 11 parselinde kayıtlı imar planında konut bölgesinde bulunan arsada yapılacak taşınmazın zemin katında işyeri yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısı.

7-   Sümer (Vişnelik) Mahallesi, Kızılyer Mevkii, Kentsel Tasarım Projesi ve Kentsel Tasarım Rehberine ilişkin Başkanlık yazısı.

İHALE İLANI 24.09.2020

İHALE İLANI

ODUNPAZARI BELEDİYESİ

Madde 1 - İhalenin Konusu ve Şekli İle İşin Niteliği, Nevi ve Miktarı:

1.1 - İşin Adı: 130 adet ATM cihazına ait kabinin 27 adet lokasyonda aşağıda belirtilen programdaki şartlara uygun olarak, müteşebbis tarafından inşa edilerek ayni hak tesisi edilmesi için; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 35 a maddesine göre kapalı teklif usulü ile 10 yıllığına kiraya verilmesi işi.

1.2 - Odunpazarı Belediyesi Meclisinin 06 Temmuz 2020 tarih ve 8/138 sayılı karar ve 21.09.2020 tarih ve 22002 sayılı Başkanlık Makam oluru ile 130 adet ATM cihazına ait kabinin 27 adet lokasyonda aşağıda belirtilen programdaki şartlara uygun olarak, müteşebbis tarafından inşa edilerek ayni hak tesisi edilmesi için; kiralamaya esas 10 yıllık 12.344.696,34₺ (on iki milyon üç yüz kırk dört bin altı yüz doksan altı Türk Lirası otuz dört Kuruş) muhammen bedelden Sözleşmenin imzalanmasından sonra 30 takvim günü içerisinde 4.000.000,00₺ peşin yatırılması,  peşinattan ciro üzerinden bulunacak bedellerinin mahsup edilmesi şartı ve yıllık toplam cironun %35’i üzerinden artırma yapılmak koşulu ile; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 35 a maddesine göre kapalı teklif usulü ile 10 yıllığına kiraya verilmesi işi ihaleye çıkartılmıştır.

YILLARA SARİ KURULACAK MİNİMUM KABİN SAYILARI

S.no

Yıl

Lokasyon Sayısı

Belediyeden Geçen Kabin Sayısı

Yüklenicinin Ekliyeceği Kabin Sayısı

Yıllık Toplam Kabin Sayısı

Kümülatif Kabin Sayısı

1

2020

5

2

18

20

20

2

2021

8

22

18

40

60

3

2022

6

5

25

30

90

4

2023

4

3

17

20

110

5

2024

4

 

20

20

130

6

2025

 

 

0

0

130

7

2026

 

 

0

0

130

8

2027

 

 

0

0

130

9

2028

 

 

0

0

130

10

2029

 

 

0

0

130

27

32

98

130

1060

*Yukarıdaki tabloda bulunan yıllık kurulacak kabin sayıları enaz değerler olup; toplam 130 kabin adedini geçemez.

1.3 Kabinlerin tüm giderleri (temini, nakliyesi, altyapısı ve kurulması vb) yükleniciye aittir. Kabinlerin kaplama malzemesi alüminyum kompozit panel olup; detayları teknik şartnamede yer almaktadır. Belirlenen kabinlerde reklam alanları yükleniciye ait olup; ilan reklam vergileri ilgili belediyesine yatırılması zorunludur. Reklam gelirleri ciroya dâhildir. . Elde edilecek her türlü gelir kira kapsamında değerlendirilecektir.   Yüklenici aynı yıl içerisinde 27adet lokasyonda 130 adet ATM cihazına ait kabinleri kurarak işletmeye alabilir. Peşin yatırılan 4.000.000,00₺ bedelden her yılsonu toplam cironun ihale sonucu belirlenen % değer1 üzerinden hesap edilen bedel mahsup edilecektir. İhale sonucu belirlenen Ciro oranı ile kira bedeli belirlenmesi esastır.

Ciro üzerinden hesaplanan kira bedeli yukarıdaki tablonun Kümülâtif Kabin Sayısı başlığı altında bulunan sayılar ile alt kira bedeli olan 8.500,00₺ bedelin çarpımı sonucu bulunan bedelden az olamaz.  Peşin yatırılan bedel bitene kadar belirlenen alt kira bedelinde herhangi bir artış yapılamaz. Peşin ödenen bedel mahsuplaşması tamamlandıktan sonra alt kira bedeli bir önceki yılın TÜFE (on iki aylık ortalamalara göre) oranında artış yapılarak güncellenecek ve sonraki yıllarda yine TÜFE (on iki aylık ortalamalara göre) oranında bedel güncellemesi yapılacaktır.

1.4 – ATM cihaz kabin lokasyonları ve sayıları:

Sıra

Lokasyon

Alan

İlçe

Mahalle

Adres

Kurulum Şekli

* Uygunlanacak
ATM Adedi

 

1

Ali Çetinkaya Parkı

Park

Odunpazarı

Büyükdere

Büyükdere Mahallesi Ali Çetinkaya Caddesi No: 9 Odunpazarı/Eskişehir

Açık Alan

4

 

2

Barış Manço Parkı

Park

Odunpazarı

Büyükdere

Büyükdere Mahallesi Beldibi Sokak Barış Manço Parkı Odunpazarı/Eskişehir

Açık Alan

6

 

3

Barış Parkı

Park

Odunpazarı

Yenidoğan

Yenidoğan Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı No: 10 Odunpazarı/Eskişehir

Açık Alan

6

 

4

Ertaş Kültür ve Spor Parkı

Park

Odunpazarı

Emek

Emek Mahallesi Ertaş Bulvarı No: 85 Odunpazarı/Eskişehir

Açık Alan

4

 

5

Eskişehir Devlet Hastanesi Karşısı

Park

Odunpazarı

Yenidoğan

Yenidoğan Mahallesi Şehit Serkan Özaydın Sokak Odunpazarı/Eskişehir

Açık Alan

8

 

6

Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi Karşısı

Park

Odunpazarı

Gültepe

Gültepe Mahallesi Halk Caddesi No: 115 Odunpazarı/Eskişehir

Açık Alan

8

 

7

Hamamyolu Caddesi

Park

Odunpazarı

Arifiye

Arifiye Mahallesi Hamamyolu Caddesi No: 64 Odunpazarı/Eskişehir

Açık Alan

4

 

8

Hamamyolu Caddesi Sanat Köprüsü 1

Park

Odunpazarı

Arifiye

Arifiye Mahallesi Hamamyolu Caddesi No: 94/A Odunpazarı/Eskişehir

Açık Alan

4

 

9

Hamamyolu Caddesi Sanat Köprüsü 2

Park

Odunpazarı

Arifiye

Arifiye Mahallesi Hamamyolu Caddesi No: 82 Odunpazarı/Eskişehir

Açık Alan

4

 

10

Hasan Polatkan Kültür Merkezi

Belediye Otoparkı

Odunpazarı

Vişnelik

Vişnelik Mahallesi Sarmaşık Sokak No: 1 Odunpazarı/Eskişehir

Açık Alan

6

 

11

Hasan Polatkan Parkı

Park

Odunpazarı

Akarbaşı

Akarbaşı Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Bulvarı No: 22 Odunpazarı/Eskişehir

Açık Alan

4

 

12

Hicri Sezen Parkı

Park

Odunpazarı

Paşa

Paşa Mahallesi Erler Sokak No: 5 Odunpazarı/Eskişehir

Açık Alan

4

 

13

Jandarma Üsteğmen Mahir Özdemir Parkı

Park

Odunpazarı

Vişnelik

Vişnelik Mahallesi Öğretmenler Bulvarı No: 47 Odunpazarı/Eskişehir

Açık Alan

4

 

14

Kardelen Spor Alanı

Park

Odunpazarı

Vişnelik

Vişnelik Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Bulvarı No: 183 Odunpazarı/Eskişehir

Açık Alan

6

 

15

Köprübaşı Meydan

Kaldırım

Odunpazarı

Deliklitaş

Deliklitaş Mahallesi Körpübaşı Caddesi No: 15 Odunpazarı/Eskişehir

Açık Alan

4

 

16

Lavanta Parkı

Park

Odunpazarı

71 Evler

71 Evler Mahallesi Kafkas Caddesi No: 22 Odunpazarı/Eskişehir

Açık Alan

8

 

17

Mehmet Bektaş Parkı

Park

Odunpazarı

75. Yıl

75. Yıl Mahallesi Sultandere Mehmet Bektaş Parkı Odunpazarı Eskişehir

Açık Alan

4

 

18

Noterler Birliği Çocuk Parkı

Park

Odunpazarı

Çankaya

Çankaya Mahallesi Kartopu Caddesi Odunpazarı/Eskişehir

Açık Alan

4

 

19

Pir Sultan Abdal Parkı

Park

Odunpazarı

Göztepe

Göztepe Mahallesi Ali Çetinkaya Caddesi No: 116 Odunpazarı/Eskişehir

Açık Alan

4

 

20

Şehit Jadarma Er Ali Haydar Kara Parkı

Park

Odunpazarı

Büyükdere

Büyükdere Mahallesi Kaplanlı Caddesi No: 30 Odunpazarı/Eskişehir

Açık Alan

4

 

21

Şehit Jandarma Er Bülent Kasapoğlu Parkı

Park

Odunpazarı

Vişnelik

Vişnelik Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi No: 1 Odunpazarı/Eskişehir

Açık Alan

4

 

22

TADEM Bahçesi

Kurum Bahçesi

Odunpazarı

Erenköy

Erenköy Mahallesi Arabacılar Bulvarı No: 258 Odunpazarı/Eskişehir

Açık Alan

4

 

23

Türk Elektrik Endüstrisi Parkı

Park

Odunpazarı

Vişnelik

Vişnelik Mahallesi Handan Sokak No: 22 Odunpazarı/Eskişehir

Açık Alan

6

 

24

Türkiye Azerbaycan Kardeşlik Parkı

Park

Odunpazarı

Emek

Emek Mahallesi Ertaş Bulvarı No: 172 Odunpazarı/Eskişehir

Açık Alan

4

 

25

Yediler Parkı

Park

Odunpazarı

Deliklitaş

Deliklitaş Mahallesi Hamamyolu Caddesi Yediler Parkı Odunpazarı/Eskişehir

Açık Alan

4

 

26

Yüksegül Parkı

Yeşil Alan

Odunpazarı

Emek

Emek Mahallesi Ertaş Bulvarı No 4 Odunpazarı Eskişehir

Açık Alan

4

 

27

Zeybekler Parkı

Park

Odunpazarı

Yıldıztepe

Yıldıztepe Mahallesi Şehit Yüzbaşı Tuncer Güngör Caddesi No: 2 Odunpazarı/Eskişehir

Açık Alan

4

 

130

 

* Mevcut Belediyemiz tarafından sözleşmesi devam eden ATM cihaz yerleri dahil olmayıpı sözleşmeleri bitmeden sonlandırılmayacaktır.

Her lokasyonda en az 4 adet kabin olacaktır. Ancak idarenin uygun gördüğü zaruriyet içeren yerlerde atm cihaz kabin sayısı ikiye düşürülebilecektir. Lokasyonlarda asgari 4 adet ATM cihaz kabini yapılacağı göz önünde bulundurularak idarenin onayı ile arttırılabilir yada azaltılabilir. Ancak toplam 130 kabin adedini geçemez. İdare Lokasyon teslimi yapamaması durumunda değişik noktalarda lokasyon belirleyebilir. Belirtilen lokasyonlarda yapılacak ATM cihaz yerlerine ait banka sözleşmelerinin onaylı sureti sözleşme tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde idareye teslim edilecek ve yılsonunda toplam kabin sayısını belirten rapor idareye sunulacaktır.

1.5 - İhale şartnamesi ile ilgili irtibat bilgileri:

Odunpazarı Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Kiralama Bürosu

Belediye Hizmet Binası 2. Kat 44 Numaralı Oda

Yenidoğan Mahallesi Çamkoru Sokak No:4 Odunpazarı /  Eskişehir

Telefon No: 0 222 213 30 30 / 2214                Fax No: 0 222 227 96 07

 

1.6 - Bahse konu iş ilgili ihale dokümanları Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Kiralama Bürosu, Belediye Hizmet Binası 2. Kat 44 numaralı odadan bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın alması zorunlu olup, buna ilişkin makbuz aslının, iş bu şartnamede belirtildiği gibi Zarf belgeleri arasında idareye sunulması zorunludur.

1.7 - İhale dokümanının satış bedeli 500,00 TL. (Beş yüz Türk Lirası) dır.

1.8 - İhale dokümanı, içeriğindeki belgeleri gösteren Dosya Satış Tutanağı ile birlikte verilir. İstekli ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve dosyaların tamam olup olmadığını kontrol ederek teslim alır.

1.9 - İstekli ihale dokümanın satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan kural ve koşulları, bu dokümanda aksine bir hüküm olmadığı sürece, istekli sıfatıyla kabul etmiş sayılır.

 

Madde 2 - Muhammen Bedel:

2-1  Kira bedeli Cironun %35 (Yüzde otuz beş) oranından artırma yapılarak belirlenecektir.

2-2 10 Yıllık Muhammen Bedel 12.344.696,34₺ (on iki milyon üç yüz kırk dört bin altı yüz doksan altı Türk Lirası Otuz dört Kuruş)

2-3 Sözleşmenin imzalanmasından sonra 30 takvim günü içerisinde 4.000.000,00₺ (Dört milyon Türk Lirası) bedelin peşinen yatırılması ve peşinattan kira bedellerinin mahsup edilmesini kapsar.

Madde 3 - İhalenin Nerede, Hangi Tarihte Ve Saatte Yapılacağı:

3.1 - İhale Odunpazarı Belediyesi Encümen Salonunda 08.10.2020 tarihinde, saat 10:30’da Odunpazarı Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır.

3.2- İstekliler İhale dokümanını İhale günü olan 08.10.2020 tarihi 09:30’a kadar satın alabilir.

3.3 - İstekliler ihale dosyalarını 08.10.2020 tarihi Saat 10:30’a kadar Odunpazarı Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Evrak Kayıt Memurluğuna kayıt ettirerek, İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

3.4 - Teklifler son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

3.5 - Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.6 - Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun saat ayarı esas alınır.

3.7 - İhale için belirlenen tarih, tatil gününe rastlarsa, ihale tatili izleyen ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır. Çalışma saati sonradan değişse de, ihale ilan edilen saatte yapılır. Teklifler açılmaya başlandıktan sonra çalışma saatine bağlı kalınmaksızın işleme devam olunur.

Madde 4 - İşin Süresi:

4.1 – Sözleşme imzalandıktan sonra 10 (on) yıldır.

Madde 5 - İhaleye Katılabilme Şartları:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

5.1 – İç Zarf (İç zarfın içerisinde şekli ve içeriği İhale Şartnamede belirtilen teklif mektubu)

5.2 – Gerçek kişi olması halinde Kanuni ikametgâh belgesi, ,(e-devletten alınabilir.)

5.3 – Gerçek kişi olması halinde Nüfus cüzdan sureti,(e-devletten alınabilir.)

5.4-  Türkiye’de tebligat için adres beyanı (Telefon, faks numarası ve varsa mail adresi içermelidir.)

Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

5.5 - Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıt olduğunu gösterir belge,

5.6 - Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, Tüzel kişiliğin ortalık durumunu, imza yetkilisini gösteren Ticaret Sicil Gazetelerini sunmak zorundadır (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.

5.7 - Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin bu belgeleri ayrı ayrı sunmaları gerekmektedir

İmza Sirküleri

5.8 - Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

5.9- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu Türk konsolosluğunca veya Türk Dış İşleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

 5.10 - Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin bu belgeleri ayrı ayrı sunmaları gerekmektedir.

5.11- İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyanı vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

5.12 - Şekli ve içeriği şartname belirtilen Geçici Teminat: 10 yıllık muhammen bedelin  %3’ü olan: 370.340,89₺. (Üç yüz yetmiş bin üç yüz kırk Türk Lirası seksen dokuz Kuruş) (İhale tarihinden itibaren en az 120 gün süreli ya da süresiz)

5.13 - İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğine uygun olarak noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca,  ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.

5.14 - İhale dosyası satın alındığına dair belge. (Dosya Satış Tutanağı ve Makbuz)

5.15 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yasaklı olmadıklarına dair taahhütname.

5.16 - Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak ihale gününe ait olan borcu yoktur yazısı.

Ekonomik ve Mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

5.17- İhale konusu işin tahmin edilen bedelinin %10 (yüzdeon)’undan az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak referans mektubunun/mektuplarının teklifler ile beraber verilmesi zorunludur. Bu maddedeki koşullar isteklilerin ortaklarından biri, birkaçı veya tamamı tarafından sağlanabilir.

5.18- İsteklinin tüzel kişi olması halinde sermayesinin en az 5.000.000,00 TL (beş milyon Türk Lirası) olduğunu gösterir belgenin teklifler ile beraber verilmesi zorunludur.

5.19- İstekli tarafından;

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunu, sunulması gereklidir.

Toplam ciro tutarını tevsik etmek üzere; yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce düzenlenen belge sunulur.

Toplam cironun 5.000.000,00 ₺’den (beş milyon Türk Lirası) az olmaması gerekir.

Gelir tablosunun veya serbest meslek kazanç defteri özetinin, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.

İsteklinin iş hacmi tutarının değerlendirilmesinde, kendi iş hacmi tutarı ile birlikte ortak olduğu ortak girişime/girişimlere ait iş hacmi tutarı da hissesi oranında dikkate alınarak toplanmak suretiyle toplam iş hacmi tutarı belirlenir. Bu durumda isteklinin iş hacmi tutarı kullanılan ortak girişimdeki/girişimlerdeki hisse oranını gösteren belgelerin de teklif kapsamında sunulması gerekmektedir.

5.20- İstekli tüzel kişilere ait ortaklık hisse durumunda, en az %20 hissesine sahip ortağının/ortaklarının diğer ortak olduğu şirketlerde de hakim hisseye (%51 ve üzeri ortaklık oranı) sahip olması/olmaları halinde ortağı bulunduğu/bulundukları şirketlerin de iş deneyim belgelerini sunabilecektir.

5.21 - Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen bütün bilgi ve belgelerin (geçici teminatlar dâhil) bu Kanuna uygun olması gerekmektedir.

5.22 - İstenen belgeler 2020 yılında alınmış (imza sirküleri ve vekâletname ihale tarihinde geçerli olmak kaydıyla eski tarihli olabilir) ve belgelerin asılları ya da noter tasdikli suretleri geçerli olacaktır. Belirtilen belgelerin asıllarının veya noter tasdikli suretlerinin eksiksiz olarak teklif zarfının içinde verilmesi zorunludur.

5.23 - İstekliler verecekleri bilgi ve beyanlarını kanıtlayıcı belgeleri de teklifleri ekinde idareye sunacaklardır.

5.24 - İdare istekli tarafından verilen, doğru olmayan veya yanıltıcı nitelikteki bilgi, beyan ve belgeler nedeniyle istekliyi ihale dışında bırakma hakkına sahiptir.

5.25 - İdare, teklif değerlendirme aşamasında, isteklilerden beyan ettikleri bilgilerle ilgili kanıtlayıcı ek belgeler isteyebilir ve bunların ibraz edilmemesi hali “yanıltıcı beyan” kapsamında değerlendirilip istekli ihale dışı bırakılabilir.

6- Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır:

a)        Tedavüldeki Türk Lirası

b)       Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri teminat mektupları

c)        Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)

7-Teminatların Teslim yeri :

Bankalarca ve Özel Finans Kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznesine yatırılması zorunludur.

8-İhaleye Katılamayacaklar:

2886 Sayılı Kanunun 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunursa kesin teminatı gelir kaydolunur.

9- İstekliler ihale şartnamesini; mesai saatleri içerisinde 8:00-12:00 ve 13:00-17:00 saatleri arasında Yenidoğan Mahallesi Çamkoru Sokak No:4 Odunpazarı / Eskişehir adresinde; Odunpazarı Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Bürosundan ücretsiz görülebilir. Aynı adresten 500,00₺ ücret karşılığında temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

 10- İhale karar pulu ve sözleşme damga vergisi yükleniciden sözleşme öncesinde tahsil edilir. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

İlan olunur.

  • Eski Duyurular
  •