Odunpazarı / Eskişehir Hava Durumu

ŞUBAT 2020 MECLİS KARAR ÖZETİ


03 ŞUBAT 2020 MECLİS KARARLARI ÖZETİ
1- Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı, Satış Müdürlüğü’nün 09/01/2020 tarih ve E.1668 sayılı yazısı uyarınca; Amme alacağı tahsili için, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun 90’ıncı ve 91’inci maddeleri gereğince oluşturulacak gayrimenkul satış komisyonunda görev yapmak üzere; Gayrimenkul Satış Komisyonu Asil Üyeliğine Belediye Meclis Üyesi İrfan KILINÇ, Yedek Üyeliğe ise Belediye Meclis Üyesi Ali Haydar ÇELİK, aday gösterildi. Belediye Meclisimizce yapılan işaretle oylama sonucunda; 34 oy alan, Meclis Üyesi İrfan KILINÇ, Gayrimenkul Satış Komisyonu Asil Üyeliğine ve yine 34 oy alan Meclis Üyesi Ali Haydar ÇELİK, Gayrimenkul Satış Komisyonu Yedek Üyeliğine, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun 90’ıncı ve 91’inci maddeleri gereğince; seçilmişlerdir. (4 Kişi İzinli)

2- 01.10.2019 tarih ve 17/181 sayılı Meclis Kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen, Teftiş Kurulu Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen yönetmelik taslağı ile birlikte Hukuk Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

3- Zonguldak İli Bakacakkadı Belediyesinin 27/12/2019 tarih ve 68609210 - 105.04-E.933 sayılı yazısı ekinde gönderilen, Zonguldak İli Bakacakkadı Belediye Meclisinin 06/12/2019 tarih ve 33 sayılı Meclis Kararına göre; Bakacakkadı Belediyesi, Belediyemiz ile “Kardeş Belediye” olunmasına karar vermiştir. Belediyeler arasında ortak projeler oluşturmak, kültür, sanat, eğitim, spor, altyapı, üstyapı, teknik ve idari konularda işbirliği yapabilmek için; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesinin (p) fıkrası gereğince, Bakacakkadı Belediyesi ile “Kardeş Belediye” olunması ve bu konularla ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesinde Belediye Başkanı Av. Kazım KURT’a yetki verilmesinin kabulüne, Belediye Meclisimizce yapılan görüşme ve işaretle oylama sonucunda; “Oybirliği” ile karar verildi.

4- Orta Mahallesi, 20 N 4d pafta, 12840 (eski 935) ada, 18 (eski 30) parsele ilişkin Başkanlık yazısının incelenmek üzere; İmar Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

5- Deliklitaş Mahallesi, 20 N 4d pafta, 13650 ada, 1 parsele ilişkin Başkanlık yazısının incelenmek üzere; İmar Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

6- Karacaşehir Mahallesi, 18 K 2c-18 K 2d paftada yer alan yaklaşık 2,5 hektarlık alana ilişkin Başkanlık yazısının incelenmek üzere; İmar Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

7- 75.Yıl (Sultandere) Mahallesi, 19 P 3d-19 P 4c pafta, 137 ada, 7 parsele ilişkin Başkanlık yazısının incelenmek üzere; İmar Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

8- İçkili yerler bölgesinin belirlenmesi ile ilgili tespit raporuna ilişkin Başkanlık yazısının incelenmek üzere; İçkili Yerler Tespit Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

9- Meclis Başkanı Av. Kazım KURT tarafından birleşime son verilerek; gündemdeki komisyonlara havale edilen konuların görüşülmesi için; Odunpazarı Belediye Meclisimizin 2020 Şubat Ayı Olağan Meclis toplantısı 4’üncü birleşim 1’inci oturumunun 06 Şubat 2020 Perşembe günü, saat 17.30’da Odunpazarı Belediye Meclisi toplantı salonunda yapılması şeklindeki sözlü önergesinin kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

06 ŞUBAT 2020 MECLİS KARARLARI ÖZETİ

1- 03.02.2020 tarih ve 3/47 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Orta Mahallesi 20 N 4d pafta, 12840 (eski 935) ada, 18 (eski 30) parsele ilişkin İmar Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi. (Meclis Üyeleri Sibel ERENOĞLU, Büşra Yeşim ASLANTAŞ Oylamada bulunmadı)

2- 03.02.2020 tarih ve 3/48 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Deliklitaş Mahallesi, 20 N 4d pafta, 13650 ada, 1 parsele ilişkin İmar Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi. (Meclis Üyeleri Sibel ERENOĞLU, Büşra Yeşim ASLANTAŞ Oylamada bulunmadı)

3- 03.02.2020 tarih ve 3/49 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Karacaşehir Mahallesi, 18 K 2c-18 K 2d paftada yer alan yaklaşık 2,5 hektarlık alana ilişkin İmar Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi. (Meclis Üyeleri Sibel ERENOĞLU, Büşra Yeşim ASLANTAŞ Oylamada bulunmadı)

4- 03.02.2020 tarih ve 3/50 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, 75.Yıl (Sultandere) Mahallesi, 19 P 3d-19 P 4c pafta, 137 ada, 7 parsele ilişkin İmar Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oyçokluğu” ile karar verildi. (22 Kabul, 12 Ret, CHP Kabul, AKP Ret, 2 Kişi İzinli, Meclis Üyeleri Sibel ERENOĞLU, Büşra Yeşim ASLANTAŞ Oylamada bulunmadı)

5- Meclis Başkanı Av. Kazım KURT tarafından birleşime son verilerek; Odunpazarı Belediye Meclisimizin 2020 Mart Ayı Olağan Meclis toplantısı 5’inci birleşim 1’inci oturumunun 02 Mart 2020 Pazartesi günü saat 17.30’da Odunpazarı Belediye Meclisi toplantı salonunda yapılması şeklindeki sözlü önergesinin kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi. (Meclis Üyeleri Sibel ERENOĞLU, Büşra Yeşim ASLANTAŞ Oylamada bulunmadı)

Mail gönderirken problem oldu. Daha sonra tekrar deneyin.
Lütfen, size gönderilen onay kodunu giriniz.
Lütfen en az bir bildirim türü seçin.
Bu bilgilerle kayıtlı bir e-bülten üyeliği mevcut, lütfen başka bir taneyle deneyin.
Lütfen gerekli bilgileri giriniz.
Lütfen gerekli alanları doldurunuz.
İşleminiz başarıyla gerçekleşti, teşekkürler.
Onay kodunu yanlış girdiniz.