Odunpazarı / Eskişehir Hava Durumu

MART 2020 MECLİS KARAR ÖZETİ


02 MART 2020-MECLİS KARARLARI ÖZETİ
1- Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan Karatepe, Kireç, Çavlum, Kargın ve Yörükkırka Mahalleleri için talep edilen, bilirkişilerin muhtarlıktan alınan bilgiler doğrultusunda; Orman Kadastrosu ve 2/B madde uygulamasında görev yapmak üzere her birim için bilirkişi vasfına haiz 1 (bir) asil ve 1 (bir) yedek bilirkişinin seçilmesi için Belediye Meclisimizce yapılan işaretle oyla sonucunda; Karatepe Mahallesi Asil Bilirkişiliğine Nail ÖZDERE, Yedek Bilirkişiliğine Bektaş ÖZDERE, Kireç Mahallesi Asil Bilirkişiliğine Mustafa ÖZTÜRK, Yedek Bilirkişiliğine Özcan DAŞDEMİR, Çavlum Mahallesi Asil Bilirkişiliğine Selim SÜREK, Yedek Bilirkişiliğine Mehmet ULUS, Kargın Mahallesi Asil Bilirkişiliğine Nurettin SÜRÜCÜ, Yedek Bilirkişiliğine Ali ERTAŞ, Yörükkırka Mahallesi Asil Bilirkişiliğine Mehmet DÜRĞEL, Yedek Bilirkişiliğine Gökhan ÖZCAN’ın seçilmesinin kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

2- Mülkiyeti Belediyemize ait Mamuca 9590 ada, 18 parsel 244,00 m² miktarlı taşınmazın satışına ilişkin Başkanlık yazısının incelenmek üzere; Plan ve Bütçe-Hukuk Ortak Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

3- Arifiye Mahallesi Hamamyolu Caddesi No: 81/A (Hamamyolu Köprüsü altında bulunan) taşınmazın, kadınların sosyal ve ekonomik platformda aktif olarak yer edinmeleri ve el emeği göz nuru eserlerini satabilmeleri için, Belediyemiz sınırları içinde bulunan Kadın El Sanatları üreticilerine tahsis edilmesi amacıyla, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e ve 38. maddeleri gereğince; Belediye Başkanı Av. Kazım KURT'a yetki verilmesine ilişkin Başkanlık yazısının incelenmek üzere; İmar-Hukuk Ortak Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

4- Mülkiyeti Belediyemize ait Akarbaşı Mahallesi 13349 ada, 3 parsel, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun geçici 8. maddesi uyarınca; Belediyemizin vadesi geçen ve 7020 ile 7143 sayılı Kanunlara göre taksitlendirilmiş vergi ve ecrimisil borçlarına karşılık mahsup yapılacağından, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (e) fıkrası gereğince; Belediye Başkanı Av. Kazım KURT'a yetki verilmesine ilişkin Başkanlık yazısının incelenmek üzere; Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

5- Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 100. Yıl Kutlaması için oluşturulan logonun, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/n maddesi gereğince kabul edilmesi ve 2020 yılı süresince; Belediyemizin tüm etkinlik program ve yazışmalarında kullanılmasının kabulüne, Belediye Meclisimizce yapılan görüşme ve işaretle oylama sonucunda; “Oybirliği” ile karar verildi.

6- Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi, Yenidoğan Mahallesi, Kıbrıs Caddesi-Menekşegiller Sokak ve tapunun 19 N-3B pafta no, 8220 ada, 8 parselinde kayıtlı imar planında konut bölgesinde bulunan arsada yapılacak taşınmazın zemin katında işyeri yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısının incelenmek üzere; İmar Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

7- Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi, Karapınar Mahallesi, Kıbrıs Caddesi-Güllüdere Sokak ve tapunun 19 N-3A pafta no, 9038 ada, 20 parselinde kayıtlı imar planında konut bölgesinde bulunan arsada yapılacak taşınmazın zemin katında işyeri yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısının incelenmek üzere; İmar Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

8- Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi, Yıldıztepe Mahallesi, Kaplanlı Caddesi ve tapunun 19 M-3A-4B pafta no, 5412 ada, 6 parselinde kayıtlı imar planında konut bölgesinde bulunan arsada yapılacak taşınmazın zemin katında işyeri yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısının incelenmek üzere; İmar Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

9- Erenköy Mahallesi, 19 N 2b pafta, 16523 ada, 13-14-15 parsellere ilişkin Başkanlık yazısının incelenmek üzere; İmar Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

10- Gündoğdu (Karacahüyük) Mahallesi, 19 O 2a pafta, 5723 ada, 5-6 parsellere ilişkin Başkanlık yazısının incelenmek üzere; İmar Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

11- Karapazar Mahallesi, 12 pafta, 1588-1589 parsellere ilişkin Başkanlık yazısının incelenmek üzere; İmar Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

12- 75.Yıl (Kanlıpınar) Mahallesi, 18 R 4d pafta, 184 ada, 1 parselde yer alan trafo alanının kaldırılması ile 3 adet trafo alanının imar planlarına işlenmesine ilişkin Başkanlık yazısının incelenmek üzere; İmar Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

13- Meclis Başkanı Av. Kazım KURT tarafından birleşime son verilerek; gündemdeki komisyonlara havale edilen konuların görüşülmesi için; Odunpazarı Belediye Meclisimizin 2020 Mart Ayı Olağan Meclis toplantısı 6’ıncı birleşim 1’inci oturumunun 05 Mart 2020 Perşembe günü, saat 17.30’da Odunpazarı Belediye Meclisi toplantı salonunda yapılması şeklindeki sözlü önergesinin kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

05 MART 2020-MECLİS KARARLARI ÖZETİ
1- 02.03.2020 tarih ve 5/59 sayılı Meclis Kararı ile Plan ve Bütçe-Hukuk Ortak Komisyonuna havale edilen, Mülkiyeti Belediyemize ait Mamuca 9590 ada, 18 parsel 244,00 m² miktarlı taşınmazın satışına ilişkin Plan ve Bütçe-Hukuk Ortak Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

2- 02.03.2020 tarih ve 5/60 sayılı Meclis Kararı ile İmar-Hukuk Ortak Komisyonuna havale edilen, 213 sayılı VUK’nun 5615 sayılı kanunun 1. Maddesi ve 7362 sayılı kanunun 1. Maddesine eklenen madde hükümleri kapsamında faaliyette bulunan kadınların sosyal ve ekonomik platformda aktif olarak yer edinmeleri ve el emeği eserlerini satabilmeleri amacıyla Belediyemize ait Arifiye Mahallesi Hamamyolu Caddesi No: 81/A (Hamamyolu Köprüsü altında bulunan) taşınmazın, Belediyemiz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne tahsis edilmesiyle ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi hususunda; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e ve 38. maddeleri gereğince; Belediye Başkanı Av. Kazım KURT'a yetki verilmesine ilişkin İmar-Hukuk Ortak Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

3- 02.03.2020 tarih ve 5/61 sayılı Meclis Kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Mülkiyeti Belediyemize ait Akarbaşı Mahallesi 13349 ada, 3 parsel, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun geçici 8. maddesi uyarınca; Belediyemizin vadesi geçen ve 7020 ile 7143 sayılı Kanunlara göre taksitlendirilmiş vergi ve ecrimisil borçlarına karşılık mahsup yapılacağından, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e ve 38. maddeleri gereğince; Belediye Başkanı Av. Kazım KURT'a yetki verilmesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

4- 02.03.2020 tarih ve 5/63 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi, Yenidoğan Mahallesi, Kıbrıs Caddesi-Menekşegiller Sokak ve tapunun 19 N-3B pafta no, 8220 ada, 8 parselinde kayıtlı imar planında konut bölgesinde bulunan arsada yapılacak taşınmazın zemin katında işyeri yapılmasına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

5- 02.03.2020 tarih ve 5/64 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi, Karapınar Mahallesi, Kıbrıs Caddesi-Güllüdere Sokak ve tapunun 19 N-3A pafta no, 9038 ada, 20 parselinde kayıtlı imar planında konut bölgesinde bulunan arsada yapılacak taşınmazın zemin katında işyeri yapılmasına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

6- 02.03.2020 tarih ve 5/65 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi, Yıldıztepe Mahallesi, Kaplanlı Caddesi ve tapunun 19 M-3A-4B pafta no, 5412 ada, 6 parselinde kayıtlı imar planında konut bölgesinde bulunan arsada yapılacak taşınmazın zemin katında işyeri yapılmasına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

7- 02.03.2020 tarih ve 5/66 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Erenköy Mahallesi, 19 N 2b pafta, 16523 ada, 13-14-15 parsellere ilişkin İmar Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

8- 02.03.2020 tarih ve 5/69 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, 75.Yıl (Kanlıpınar) Mahallesi, 18 R 4d pafta, 184 ada, 1 parselde yer alan trafo alanının kaldırılması ile 3 adet trafo alanının imar planlarına işlenmesine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

9- Meclis Başkanı Av. Kazım KURT tarafından birleşime son verilerek; Odunpazarı Belediye Meclisimizin 2020 Nisan Ayı Olağan Meclis toplantısı 7’inci birleşim 1’inci oturumunun 01 Nisan 2020 Çarşamba günü, saat 17.30’da Odunpazarı Belediye Meclisi toplantı salonunda yapılması şeklindeki sözlü önergesinin kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

Mail gönderirken problem oldu. Daha sonra tekrar deneyin.
Lütfen, size gönderilen onay kodunu giriniz.
Lütfen en az bir bildirim türü seçin.
Bu bilgilerle kayıtlı bir e-bülten üyeliği mevcut, lütfen başka bir taneyle deneyin.
Lütfen gerekli bilgileri giriniz.
Lütfen gerekli alanları doldurunuz.
İşleminiz başarıyla gerçekleşti, teşekkürler.
Onay kodunu yanlış girdiniz.