Odunpazarı / Eskişehir Hava Durumu

KASIM 2019 MECLİS KARAR ÖZETİ


01 KASIM 2019-MECLİS KARARLARI ÖZETİ

1- Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi, Mamuca Mahallesi, Candanel Caddesi ve Cenuplu Sokağa cepheli ve tapunun 19 O-3A pafta no, 9879 ada, 20 parselinde kayıtlı imar planında konut bölgesinde bulunan arsada yapılacak taşınmazın zemin katında işyeri yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısının incelenmek üzere; İmar Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

2- Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi, Orhangazi Mahallesi, Kütahya Yolu, Begümhan ve Dekorlu Sokağa cepheli ve tapunun 19 L-4B pafta no, 7659 ada, 12 parselinde kayıtlı imar planında konut bölgesinde bulunan arsada yapılacak taşınmazın zemin katında işyeri yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısının incelenmek üzere; İmar Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

3- Belediyemiz envanterinde bulunan 26 ODU 009 plakalı 101B Hidromek ile 26 ODU 030 plakalı CB54 B Asfalt Silindirinin satış işlemine ilişkin Başkanlık yazısının incelenmek üzere; Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

4- Gelirlerimizin ve Banka hesaplarında bulunan mevduatın Kamu Yararına Tahsis edilmesi ile ilgili Başkanlık yazısının incelenmek üzere; Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

5- Eskişehir Odunpazarı Belediyesinin mülkiyetinde bulunan Akarbaşı Mahallesi 2777 ada, 14 parselde kayıtlı 4328,00 m2’lik Arsa üzerinde bulunan A Blok Zemin Kat 3 Nolu bağımsız bölümde 110/10560 alanlı taşınmazın satışı ve konu ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesi gereğince; Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım KURT'a yetki verilmesine ilişkin Başkanlık yazısının incelenmek üzere; Plan ve Bütçe-Hukuk Ortak Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

6- Belediyemiz sınırları içerisinde ''Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması, taşınması ve değerlendirilmesi işi''nin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre, 10 yıla kadar ihale edilebilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere; Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım KURT'a yetki verilmesi ile ilgili Başkanlık yazısının incelenmek üzere; Plan ve Bütçe-Hukuk Ortak Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

7- 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun diğer kuruluşlarla ilişkiler başlıklı 75. maddesi gereğince; ESİAD ile Belediyemiz arasında ortak hizmet projelerinin gerçekleştirilmesi ve Eskişehir Sanayici ve İşadamları Derneği (ESİAD) ile işbirliği protokolü imzalanması için Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım KURT'a yetki verilmesinin kabulüne, Belediye Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda; “Oybirliği” ile karar verildi.

8- Eskişehir İli Odunpazarı İlçesi Seklice mahallesinde, 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun Ek 4. Maddesi gereği; 2/B kapsamında yapılacak çalışmalarda kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere her birim için bilirkişi vasıflarına haiz Seklice Mahallesi Bilirkişiliğine; Kadir KOÇ, Adem FURTIN, Nazif KOCABIYIK, Basri AYDIN, Osman SUBAŞ ve Kadir BAKKAN’ın seçilmesinin kabulüne, Belediye Meclisimizce yapılan işaretle oyla sonucunda, “Oybirliği” ile karar verildi.

9- Eskişehir İli Odunpazarı İlçesi Uluçayır ve Yörükkaracaören mahallelerinde, 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun Ek 4. Maddesi gereği, 2/B kapsamında yapılacak çalışmalarda kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere her birim için bilirkişi vasıflarına haiz Uluçayır Mahallesi Bilirkişiliğine; İrfan ÇAKIR, Yunus SAH, Ramazan ŞENGİL, Hüseyin ŞEN, Nail GÜDER, İsmail KOÇ, Yörükkaracaören Mahallesi Bilirkişiliğine; Mevlüt MENEKŞE, İbrahim SAVİ, Orhan ÖKSÜZ, Ahmet SEVİNÇ, Hüsameddin ŞENOL, Adnan ÜNAL’ın seçilmesinin kabulüne, Belediye Meclisimizce yapılan işaretle oyla sonucunda, “Oybirliği” ile karar verildi.

10- Meclis Başkanı Av. Kazım KURT tarafından birleşime son verilerek; gündemdeki komisyonlara havale edilen konuların görüşülmesi için Odunpazarı Belediye Meclisimizin 2019 Kasım Ayı Olağan Meclis toplantısı 20’inci birleşim 1’inci oturumunun 06 Kasım 2019 Çarşamba günü, saat 17.30’da yapılması şeklindeki sözlü önergenin kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

06 KASIM 2019-MECLİS KARARLARI ÖZETİ

1- 01.11.2019 tarih ve 19/217 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi, Mamuca Mahallesi, Candanel Caddesi ve Cenuplu Sokağa cepheli ve tapunun 19 O-3A pafta no, 9879 ada, 20 parsele ilişkin, 06.03.2018 tarih ve 7/106 sayılı Odunpazarı Belediye Meclis kararı ile Candanel Caddesi’nin, Ertaş Caddesi ile çevre yolu arasında kalan kısmında, zemin katta işyeri izni verilmiş olup, tekrar karar alınmasına gerek olmadığı şeklindeki İmar Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

2- 01.11.2019 tarih ve 19/218 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi, Orhangazi Mahallesi, Kütahya Yolu, Begümhan ve Dekorlu Sokağa cepheli ve tapunun 19 L-4B pafta no, 7659 ada, 12 parselinde kayıtlı imar planında konut bölgesinde bulunan arsada yapılacak taşınmazın zemin katında işyeri yapılmasına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

3- 01.11.2019 tarih ve 19/221 sayılı Meclis Kararı ile Plan ve Bütçe-Hukuk Ortak Komisyonuna havale edilen, Eskişehir Odunpazarı Belediyesinin mülkiyetinde bulunan Akarbaşı Mahallesi 2777 ada, 14 parselde kayıtlı 4328,00 m2’lik Arsa üzerinde bulunan A Blok Zemin Kat 3 Nolu bağımsız bölümde 110/10560 alanlı taşınmazın satışı ve konu ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e gereğince; Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım KURT'a yetki verilmesine ilişkin Plan ve Bütçe-Hukuk Ortak Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

4- 01.11.2019 tarih ve 19/222 sayılı Meclis Kararı ile Plan ve Bütçe-Hukuk Ortak Komisyonuna havale edilen, Belediyemiz sınırları içerisinde ''Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması, taşınması ve değerlendirilmesi işi''nin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre, 10 yıla kadar ihale edilebilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere; Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım KURT'a yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe-Hukuk Ortak Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

5- 01.11.2019 tarih ve 19/220 sayılı Meclis Kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Gelirlerimizin ve Banka hesaplarında bulunan mevduatın Kamu Yararına Tahsis edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

6- 01.11.2019 tarih ve 19/219 sayılı Meclis Kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Belediyemiz envanterinde bulunan 26 ODU 009 plakalı 101B Hidromek ile 26 ODU 030 plakalı CB54 B Asfalt Silindirinin satışı ve bununla ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere; Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım KURT’a yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oyçokluğu” ile karar verildi. (20 Kabul, 14 Ret, CHP Kabul, AKP Ret, 3 Kişi İzinli, 1 Kişi Oylamada Bulunmadı.)

7- Meclis Başkanı Av. Kazım KURT tarafından birleşime son verilerek; Odunpazarı Belediye Meclisimizin 2019 Aralık Ayı Olağan Meclis toplantısı 21’inci birleşim 1’inci oturumunun 02 Aralık 2019 Pazartesi günü, saat 17.30’da Odunpazarı Belediye Meclisi toplantı salonunda yapılması şeklindeki sözlü önergesinin kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

Mail gönderirken problem oldu. Daha sonra tekrar deneyin.
Lütfen, size gönderilen onay kodunu giriniz.
Lütfen en az bir bildirim türü seçin.
Bu bilgilerle kayıtlı bir e-bülten üyeliği mevcut, lütfen başka bir taneyle deneyin.
Lütfen gerekli bilgileri giriniz.
Lütfen gerekli alanları doldurunuz.
İşleminiz başarıyla gerçekleşti, teşekkürler.
Onay kodunu yanlış girdiniz.