Odunpazarı / Eskişehir Hava Durumu

HAZİRAN 2019 MECLİS KARAR ÖZETİ


 

 10 HAZİRAN 2019-MECLİS KARARLARI ÖZETİ

1- Odunpazarı Kaymakamlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün 02/05/2019 tarih ve E.1224852 sayılı yazısı uyarınca; 4081 Sayılı Kanunun 4.maddesi gereğince; Çiftçi Malları Koruma Meclisine 5 Asil, 5 Yedek ve yine Murakabe Heyetine 5 Asil, 5 Yedek üye seçimi “yapılan gizli oylama sonucunda;

Çiftçi Malları Koruma Meclisi 5 Asil Üyeliğine;

1- Ahmet SAVİ (51 Oy)

2- Muammer ARDUÇ (52 Oy)

3- Muharrem ÖNLÜ (51 Oy)

4- Bedri DEYER (50 Oy)

5- Metin EROL (51 Oy)

Çiftçi Malları Koruma Meclisi 5 Yedek Üyeliğine

1- İsmail ÖZAT (51 Oy)

2- Yüksel GEDİK (51 Oy)

3- Erdoğan UMUT (51 Oy)

4- Ali Osman GÜZEL (50 Oy)

5- Abdullah BİLGİÇ (50 Oy)

Murakabe Heyeti 5 Asil Üyeliğine;

1- İbrahim KARTALTEPE (52 Oy)

2- Şaban BAŞKAYA (51 Oy)

3- Ahmet KARABULUT (51 Oy)

4- Harun FİDAN (50 Oy)

5- Cemal ÖZEL (51 Oy)

Murakabe Heyeti 5 Yedek Üyeliğine

1- Muharrem IŞIKEL (50 Oy)

2- Hasan UÇAK (51 Oy)

3- Halil İbrahim YILDIZ (49 Oy)

4- Kenan YILMAZ (49 Oy)

5- Halil PARLAK (48 Oy) alarak Çiftçi Malları Koruma Meclisi ve Murakabe Heyeti Üyeliklerine seçilmişlerdir.

2- Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı, Satış Müdürlüğü’nün 02/05/2019 tarih ve E.20122 sayılı yazısı uyarınca; Amme alacağı tahsili için, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun 90’ıncı ve 91’inci maddeleri gereğince oluşturulacak gayrimenkul satış komisyonunda görev yapmak üzere; Bir Asil ve Bir Yedek Meclis üyesinin seçimi için; Gayrimenkul Satış Komisyonu Asil Üyeliğine Belediye Meclis Üyesi Serdar AKSOY, Yedek Üyeliğe ise Belediye Meclis Üyesi İrfan KILINÇ aday gösterildi. Belediye Meclisimizce yapılan işaretle oylama sonucunda; 22 oy alan, Meclis Üyesi Serdar AKSOY Gayrimenkul Satış Komisyonu Asil Üyeliğine ve yine 22 oy alan Meclis Üyesi İrfan KILINÇ, Gayrimenkul Satış Komisyonu Yedek Üyeliğine, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun 90’ıncı ve 91’inci maddeleri gereğince; seçilmişlerdir. (22 Kabul, 14 Ret, CHP Kabul, AKP Ret, 2 Kişi İzinli)

3- Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan Çamlıca, Demirli, Kargın, Yukarıkalabak Mahalleleri için talep edilen, bilirkişilerin Orman Kadastrosu ve 2/B madde uygulamasında görev yapmak üzere her birim için bilirkişi vasfına haiz 1 (bir) adet asil ve 1 (bir) adet yedek bilirkişinin seçilmesi için Belediye Meclisimizce yapılan işaretle oyla sonucunda; Çamlıca Mahallesi Asil Bilirkişiliğine Muzaffer GÜNDUĞDU, Yedek Bilirkişiliğine Muammer KALTALTEPE, Demirli Mahallesi Asil Bilirkişiliğine Kamil MERMER, Yedek Bilirkişiliğine Selahattin TAŞ, Kargın Mahallesi Asil Bilirkişiliğine Nurettin SÜRÜCÜ, Yedek Bilirkişiliğine Ali ERTAŞ, Yukarıkalabak Mahallesi Asil Bilirkişiliğine Hasan EREN, Yedek Bilirkişiliğine Mehmet IŞIKEL’in seçilmesinin kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

4- Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesi gereğince; Boş Memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği ile kadroların kadro kütüğüne uygun hale getirilmesi ile ilgili Başkanlık yazısının incelenmek üzere; Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

5- 2019 Yılı Gelir Tarifesi ile ilgili Başkanlık yazısının incelenmek üzere; Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

6- Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünce 2019-2020 yıllarında 18 ay süreli olarak gerçekleştirilmesi planlanan Odunpazarı Belediyesi Evde Kişisel Bakım Hizmet Alımı ihalesinin yıllara sari hizmet alımı niteliğinde olması nedeniyle Belediye Başkanı Av. Kazım KURT’a yıllara sari olarak ihaleye çıkabilme yetkisi verilmesi ile ilgili Başkanlık yazısının incelenmek üzere; Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

7- Eskişehir Odunpazarı Belediyesinin mülkiyetinde bulunan tarla vasfındaki taşınmazların 5 (beş) yıla kadar kiralanması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e ve 38.maddeleri gereğince; Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım KURT’a yetki verilmesine dair Başkanlık yazısının incelenmek üzere; Plan ve Bütçe-Hukuk Ortak Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

8- Gökmeydan Mahallesi 1032 ada, 171 parsel, (13432 ada, 6 parsel) de bulunan A1 ve A2 blokta garaj nitelikli 20 nolu bağımsız bölüm, B1 ve B2 blokta garaj nitelikli 20 nolu bağımsız bölüm ile C1 ve C2 blokta garaj nitelikli 29 nolu bağımsız bölümlerin, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/g maddesi gereğince; Belediyemize şartlı bağış yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısının incelenmek üzere; Plan ve Bütçe-Hukuk Ortak Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

9- Eskişehir Odunpazarı Belediyesinin mülkiyetinde bulunan Kızıltoprak Mahallesi 2783 ada, 4 parselde bulunan yapıda yer alan 2 (iki) adet işyeri (market+işyeri),10 (on) yıllığına kiralanması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e ve 38.maddeleri gereğince; Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım KURT'a yetki verilmesine dair Başkanlık yazısının incelenmek üzere; Plan ve Bütçe-Hukuk Ortak Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

10- Mülkiyeti Belediyemize ait Akçaağlan Mahallesi 2010 ada, 24 parsel 1979/2400 (494,63 m²) miktarlı taşınmazın satışına ilişkin Başkanlık yazısının incelenmek üzere; Plan ve Bütçe-Hukuk Ortak Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

11- Belediyelerin uluslararası iş birliği yapabileceği ortamı geliştirmek ve üye belediyelerin hizmet kapasitesini artırmak amacıyla kurulacak olan SODEMSEN’e (Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası) Belediyemizin kurucu ve üye olması, Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım KURT'un Belediyemizi temsilen yetkilendirilmesi ve üyelik aidatlarının ödenmesi ile ilgili Başkanlık yazısının incelenmek üzere; Plan ve Bütçe-Hukuk Ortak Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

12- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/h maddesi gereğince; Belediyemize 28/05/2019 tarih ve 15302 sayılı dilekçe ile yapılan başvuru uyarınca; uzlaşma yolu ile borçlarını ödeme talebine ilişkin Başkanlık yazısının incelenmek üzere; Plan ve Bütçe-Hukuk Ortak Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

13- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/h maddesi gereğince; Belediyemize 28/05/2019 tarih ve 15303 sayılı dilekçe ile yapılan başvuru uyarınca; uzlaşma yolu ile borçlarını ödeme talebine ilişkin Başkanlık yazısının incelenmek üzere; Plan ve Bütçe-Hukuk Ortak Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

14- Çankaya (Karapınar) Mahallesi, 19 N 3d pafta, 4304 ada, 1 parsele ilişkin Başkanlık yazısının incelenmek üzere; İmar Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

15- Yenikent Mahallesi, 19 N 4d pafta, 2566 ada, 1 parsel ile Emek Mahallesi, 19 N 3c-19 O 4d pafta, 17350 ada, 18 parsele ilişkin Başkanlık yazısının incelenmek üzere; İmar Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

16- Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi, Mamuca Mahallesi, 2. Arabacılar Caddesi'ne cepheli ve tapunun 19 N-2C pafta no, 6086 ada, 18 parselinde kayıtlı imar planında konut bölgesinde bulunan arsada yapılacak taşınmazın zemin katında işyeri yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısının incelenmek üzere; İmar Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

17- BEBKA 2019 Yılı Girişimcilik Mali Destek Programı kapsamında, proje hibe başvurusu yapılması planlanmakta olup, Projenin başarılı olması durumunda faaliyetin uygulanması için, sunulan faaliyette kurumumuzun temsili, ilzama ve ilgili belgeleri imzalamaya Kadın ve Aile Hizmetleri Müdür Vekili Birgül ALPAT’a yetki verilmesi; Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinin 26. maddesi uyarınca proje hesabı açmaya, bu hesaba para aktarmaya ve bu hesaptan harcama yapmaya Mali Hizmetler Müdürü Nuray SARICA’ya yetki verilmesinin kabulüne, Belediye Meclisimizce yapılan görüşme ve işaretle oylama sonucunda; “Oybirliği” ile karar verildi.

18- Meclis Başkanı Av. Kazım KURT tarafından birleşime son verilerek; gündemdeki komisyonlara havale edilen konuların görüşülmesi için; Odunpazarı Belediye Meclisimizin 2019 Haziran Ayı Olağan Meclis toplantısı 12’inci birleşim 1’inci oturumunun 14 Haziran 2019 Cuma günü saat 17.30’da Odunpazarı Belediye Meclisi toplantı salonunda yapılması şeklindeki sözlü önergesinin kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

14 HAZİRAN 2019-MECLİS KARARLARI ÖZETİ

1- 10.06.2019 tarih ve 11/105 sayılı Meclis Kararı İle Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesi gereğince; Boş Memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği ile kadroların kadro kütüğüne uygun hale getirilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

2- 10.06.2019 tarih ve 11/106 sayılı Meclis Kararı İle Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, 2019 Yılı Gelir Tarifesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

3- 10.06.2019 tarih ve 11/107 sayılı Meclis Kararı İle Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünce 2019-2020 yıllarında 18 ay süreli olarak gerçekleştirilmesi planlanan Odunpazarı Belediyesi Evde Kişisel Bakım Hizmet Alımı ihalesinin yıllara sari hizmet alımı niteliğinde olması nedeniyle Belediye Başkanı Av. Kazım KURT’a yıllara sari olarak ihaleye çıkabilme yetkisi verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

4- 10.06.2019 tarih ve 11/108 sayılı Meclis Kararı İle Plan ve Bütçe-Hukuk Ortak Komisyonuna havale edilen, Eskişehir Odunpazarı Belediyesinin mülkiyetinde bulunan tarla vasfındaki taşınmazların 5 (beş) yıla kadar kiralanması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e ve 38.maddeleri gereğince; Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım KURT’a yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe-Hukuk Ortak Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

5- 10.06.2019 tarih ve 11/109 sayılı Meclis Kararı İle Plan ve Bütçe-Hukuk Ortak Komisyonuna havale edilen, Gökmeydan Mahallesi 1032 ada, 171 parsel, (13432 ada, 6 parsel) de bulunan A1 ve A2 blokta garaj nitelikli 20 nolu bağımsız bölüm, B1 ve B2 blokta garaj nitelikli 20 nolu bağımsız bölüm ile C1 ve C2 blokta garaj nitelikli 29 nolu bağımsız bölümlerin, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/g maddesi gereğince; Belediyemize şartlı bağış yapılmasına ilişkin Plan ve Bütçe-Hukuk Ortak Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

6- 10.06.2019 tarih ve 11/110 sayılı Meclis Kararı İle Plan ve Bütçe-Hukuk Ortak Komisyonuna havale edilen, Eskişehir Odunpazarı Belediyesinin mülkiyetinde bulunan Kızıltoprak Mahallesi 2783 ada, 4 parselde bulunan yapıda yer alan 2 (iki) adet işyeri (market+işyeri),10 (on) yıllığına kiralanması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e ve 38.maddeleri gereğince; Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım KURT'a yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe-Hukuk Ortak Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

7- 10.06.2019 tarih ve 11/111 sayılı Meclis Kararı İle Plan ve Bütçe-Hukuk Ortak Komisyonuna havale edilen, Mülkiyeti Belediyemize ait Akçaağlan Mahallesi 2010 ada, 24 parsel, 1979/2400 (494,63 m²) miktarlı taşınmazın satışına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek üzere; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e ve 38.maddeleri gereğince; Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım KURT'a yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe-Hukuk Ortak Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

8- 10.06.2019 tarih ve 11/112 sayılı Meclis Kararı İle Plan ve Bütçe-Hukuk Ortak Komisyonuna havale edilen, Belediyelerin uluslararası iş birliği yapabileceği ortamı geliştirmek ve üye belediyelerin hizmet kapasitesini artırmak amacıyla kurulacak olan SODEMSEN’e (Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası) Belediyemizin kurucu ve üye olması, Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım KURT'un Belediyemizi temsilen yetkilendirilmesi ve üyelik aidatlarının ödenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe-Hukuk Ortak Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oyçokluğu” ile karar verildi. (20 Kabul, 14 Ret, CHP Kabul, AKP Ret, 4 Kişi İzinli)

9- 10.06.2019 tarih ve 11/115 sayılı Meclis Kararı İle İmar Komisyonuna havale edilen, Çankaya Mahallesi, 19 N 3d pafta, 4304 ada, 1 parsele ilişkin İmar Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

10- 10.06.2019 tarih ve 11/116 sayılı Meclis Kararı İle İmar Komisyonuna havale edilen, Yenikent Mahallesi, 19 N 4d pafta, 2566 ada, 1 parsel ile Emek Mahallesi, 19 N 3c-19 O 4d pafta, 17350 ada, 18 parsele ilişkin İmar Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

11- 10.06.2019 tarih ve 11/117 sayılı Meclis Kararı İle İmar Komisyonuna havale edilen, Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi, Mamuca Mahallesi, 2. Arabacılar Caddesi'ne cepheli ve tapunun 19 N-2C pafta no, 6086 ada, 18 parselinde kayıtlı imar planında konut bölgesinde bulunan arsada yapılacak taşınmazın zemin katında işyeri yapılmasına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

12- 10.06.2019 tarih ve 11/113 sayılı Meclis Kararı İle Plan ve Bütçe-Hukuk Ortak Komisyonuna havale edilen, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/h maddesi gereğince; Belediyemize 28/05/2019 tarih ve 15302 sayılı dilekçe ile yapılan başvuru uyarınca; uzlaşma yolu ile borçlarını ödeme talebine ilişkin Plan ve Bütçe- Hukuk Ortak Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

13- 10.06.2019 tarih ve 11/114 sayılı Meclis Kararı İle Plan ve Bütçe-Hukuk Ortak Komisyonuna havale edilen, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/h maddesi gereğince; Belediyemize 28/05/2019 tarih ve 15303 sayılı dilekçe ile yapılan başvuru uyarınca; uzlaşma yolu ile borçlarını ödeme talebine ilişkin Plan ve Bütçe- Hukuk Ortak Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

14- Meclis Başkanı Av. Kazım KURT tarafından birleşime son verilerek; Odunpazarı Belediye Meclisimizin 2019 Temmuz Ayı Olağan Meclis toplantısı 13’üncü birleşim 1’inci oturumunun 01 Temmuz 2019 Pazartesi günü saat 17.30’da Odunpazarı Belediye Meclisi toplantı salonunda yapılması şeklindeki sözlü önerisinin kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

Mail gönderirken problem oldu. Daha sonra tekrar deneyin.
Lütfen, size gönderilen onay kodunu giriniz.
Lütfen en az bir bildirim türü seçin.
Bu bilgilerle kayıtlı bir e-bülten üyeliği mevcut, lütfen başka bir taneyle deneyin.
Lütfen gerekli bilgileri giriniz.
Lütfen gerekli alanları doldurunuz.
İşleminiz başarıyla gerçekleşti, teşekkürler.
Onay kodunu yanlış girdiniz.