Odunpazarı / Eskişehir Hava Durumu

EKİM 2019 MECLİS KARAR ÖZETİ


 

 01 EKİM 2019-MECLİS KARARLARI ÖZETİ

1- Odunpazarı Belediyesinin 2020 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Başkanlık yazısının incelenmek üzere; Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

2- Özel Kalem Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen yönetmelik ile ilgili Başkanlık yazısının incelenmek üzere; Hukuk Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

3- Yazı İşleri Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen yönetmelik ile ilgili Başkanlık yazısının incelenmek üzere; Hukuk Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

4- Teftiş Kurulu Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen yönetmelik ile ilgili Başkanlık yazısının incelenmek üzere; Hukuk Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

5- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen yönetmelik ile ilgili Başkanlık yazısının incelenmek üzere; Hukuk Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

6- Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen yönetmelik ile ilgili Başkanlık yazısının incelenmek üzere; Hukuk Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

7- Hukuk İşler Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen yönetmelik ile ilgili Başkanlık yazısının incelenmek üzere; Hukuk Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

8- Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen yönetmelik ile ilgili Başkanlık yazısının incelenmek üzere; Hukuk Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

9- Zabıta Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen yönetmelik ile ilgili Başkanlık yazısının incelenmek üzere; Hukuk Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

10- Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen yönetmelik ile ilgili Başkanlık yazısının incelenmek üzere; Hukuk Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

11- Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen yönetmelik ile ilgili Başkanlık yazısının incelenmek üzere; Hukuk Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

12- Fen İşleri Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen yönetmelik ile ilgili Başkanlık yazısının incelenmek üzere; Hukuk Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

13- Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen yönetmelik ile ilgili Başkanlık yazısının incelenmek üzere; Hukuk Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

14- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen yönetmelik ile ilgili Başkanlık yazısının incelenmek üzere; Hukuk Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

15- Yapı Kontrol Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen yönetmelik ile ilgili Başkanlık yazısının incelenmek üzere; Hukuk Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

16- Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen yönetmelik ile ilgili Başkanlık yazısının incelenmek üzere; Hukuk Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

17- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen yönetmelik ile ilgili Başkanlık yazısının incelenmek üzere; Hukuk Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

18- Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen yönetmelik ile ilgili Başkanlık yazısının incelenmek üzere; Hukuk Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

19- Etüd Proje Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen yönetmelik ile ilgili Başkanlık yazısının incelenmek üzere; Hukuk Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

20- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen yönetmelik ile ilgili Başkanlık yazısının incelenmek üzere; Hukuk Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

21- Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen yönetmelik ile ilgili Başkanlık yazısının incelenmek üzere; Hukuk Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

22- Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen yönetmelik ile ilgili Başkanlık yazısının incelenmek üzere; Hukuk Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

23- Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen yönetmelik ile ilgili Başkanlık yazısının incelenmek üzere; Hukuk Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

24- Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen yönetmelik ile ilgili Başkanlık yazısının incelenmek üzere; Hukuk Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

25- Belediye Tiyatro Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen yönetmelik ile ilgili Başkanlık yazısının incelenmek üzere; Hukuk Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

26- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen yönetmelik ile ilgili Başkanlık yazısının incelenmek üzere; Hukuk Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

27- Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen yönetmelik ile ilgili Başkanlık yazısının incelenmek üzere; Hukuk Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

28- Spor İşleri Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen yönetmelik ile ilgili Başkanlık yazısının incelenmek üzere; Hukuk Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

29- İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen yönetmelik ile ilgili Başkanlık yazısının incelenmek üzere; Hukuk Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

30- Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi, Karapınar Mahallesi, Osmaniye-Akdoğdu Sokağa ve Nilüfer Caddesi'ne cepheli ve tapunun 19 N-3D-4C pafta no, 3093 ada, 1 parselinde kayıtlı imar planında konut bölgesinde bulunan arsada yapılacak taşınmazın zemin katında işyeri yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısının incelenmek üzere; İmar Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

31- Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi, Mamuca Mahallesi, Kafkas Caddesi'ne cepheli ve tapunun 19 O-3D pafta no, 9851 ada, 7 parselinde kayıtlı imar planında konut bölgesinde bulunan arsada yapılacak taşınmazın zemin katında işyeri yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısının incelenmek üzere; İmar Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

32- 06.09.2016 tarih ve 17/266 Sayılı Odunpazarı Belediyesi Meclis Kararınca çöp konteyneri konulması gereken yerlerde, konulmasının uygun olmadığının tespiti durumunda, ücretinin ödenmesine ilişkin Başkanlık yazısının incelenmek üzere; Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine “Oybirliği” ile karar verildi.

33- BEBKA 2019 Yılı Teknik Desteği Programı kapsamında; Coğrafi Bilgi Sistemleri konusunda eğitim alınmasına yönelik olarak Bilgi İşlem Müdürlüğü koordinasyonunda eğitim çalışmalarına ilişkin hibe başvurusu yapılması planlanmaktadır. Projenin başarılı olması durumunda faaliyetin uygulanması için sunulan faaliyette kurumumuzun temsili, ilzama ve ilgili belgeleri imzalamaya Bilgi İşlem Müdürü Koray ÖZTEKİN'e; yetki verilmesine; Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinin 26. Maddesi uyarınca proje hesabı açmaya, bu hesaba para aktarmaya ve bu hesaptan harcama yapmaya, Mali Hizmetler Müdürü Nuray SARICA'ya yetki verilmesinin kabulüne, Belediye Meclisimizce yapılan görüşme ve işaretle oylama sonucunda; “Oybirliği” ile karar verildi.

34- Meclis 1’inci Başkan Vekili Nihat ÇUHADAR tarafından birleşime son verilerek; Odunpazarı Belediye Meclisimizin 2019 Ekim Ayı Olağan Meclis toplantısı 18’inci birleşim 1’inci oturumunun 04 Ekim 2019 Cuma günü saat 17.30’da Odunpazarı Belediye Meclisi toplantı salonunda yapılması şeklindeki sözlü önergesinin kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi.

04 EKİM 2019-MECLİS KARARLARI ÖZETİ

1- 01.10.2019 tarih ve 17/207 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi, Karapınar Mahallesi, Osmaniye-Akdoğdu Sokağa ve Nilüfer Caddesi'ne cepheli ve tapunun 19 N-3D-4C pafta no, 3093 ada, 1 parselinde kayıtlı imar planında konut bölgesinde bulunan arsada yapılacak taşınmazın zemin katında işyeri yapılmasına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi. (34 Kabul, 1 Kişi Oylamada bulunmadı. 3 Kişi İzinli)

2- 01.10.2019 tarih ve 17/208 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi, Mamuca Mahallesi, Kafkas Caddesi'ne cepheli ve tapunun 19 O-3D pafta no, 9851 ada, 7 parselinde kayıtlı imar planında konut bölgesinde bulunan arsada yapılacak taşınmazın zemin katında işyeri yapılmasına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oybirliği” ile karar verildi. (34 Kabul, 1 Kişi Oylamada bulunmadı. 3 Kişi İzinli)

3- 01.10.2019 tarih ve 17/209 sayılı Meclis Kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, 06.09.2016 tarih ve 17/266 sayılı Odunpazarı Belediyesi’nin Meclis kararınca yer altı çöp konteynerinin bırakılmasını gerektiren ancak yer altı çöp konteynerinin bırakılamadığı durumlarda, 2019 yılı Yapı Kontrol Müdürlüğü’nün gelir tarifesine eklenmek üzere, ‘2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca; tahsil edilecek Katı atık toplama, taşıma ve bertaraf ücreti (daire başı)’ 1.000 TL olarak belirlenmesi; ücretinin, yapı sahibi ya da vekili tarafından Odunpazarı Belediyesi’ne ödenmesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun kabulüne, “Oyçokluğu” ile karar verildi. (21 Kabul, 13 Ret, CHP Kabul, AKP Ret, 1 Kişi Oylamada bulunmadı. 3 Kişi İzinli)

4- Belediye Meclisimizce; Odunpazarı Belediyesinin 2020 Mali Yılı Bütçesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan görüşme neticesinde; 01.10.2019 tarih ve 17/178 sayılı Meclis Kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Odunpazarı Belediyesinin 2020 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ve Karşı oy yazısı okundu.

Odunpazarı Belediyesinin 2020 Mali yılına ait 13 maddeden oluşan Bütçe Kararnamesinin 1’inci, 2’inci ve 3’üncü maddeleri madde, madde okundu ve ad okumak suretiyle oya sunuldu. “Oyçokluğu” ile kabul edildi. (22 Kabul, 12 Ret, CHP Kabul, AKP Ret, 1 Kişi Oylamada bulunmadı. 3 Kişi İzinli)

Bütçe Kararnamesinin 4’üncü, 5’inci, 6’ıncı, 7’inci, 8’inci, 9’uncu, 10’uncu, 11’inci, 12’inci ve 13’üncü maddeleri madde, madde okundu ve ad okumak suretiyle oya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi. (34 Kabul, 1 Kişi Oylamada bulunmadı. 3 Kişi İzinli)

(A) Ödenek Cetveli : 2020 Mali Yılı Bütçesi Fonksiyonel Sınıflandırmanın Birinci Düzeyi Bütçe Teklifleri/Ödenekleri 01-Genel Kamu Hizmetleri, 03-Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri, 04-Ekonomik İşler ve Hizmetler, 05-Çevre Koruma Hizmetleri, 06-İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri, 07-Sağlık Hizmetleri, 08-Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri, 09-Eğitim Hizmetleri, 10-Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri ad okumak suretiyle oya sunuldu. Oyçokluğu ile kabul edildi. (22 Kabul, 12 Ret, CHP Kabul, AKP Ret, 1 Kişi Oylamada bulunmadı. 3 Kişi İzinli)

(B) Cetveli Belediye Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması : 01-Vergi Gelirleri, 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, 05-Diğer Gelirler, 06-Sermaye Gelirleri, 09-Red ve İadeler okundu ve ad okumak suretiyle oya sunuldu. Oyçokluğu ile kabul edildi. (22 Kabul, 12 Ret, CHP Kabul, AKP Ret, 1 Kişi Oylamada bulunmadı. 3 Kişi İzinli)

Finansmanın Ekonomik Sınıflandırma (Borçlanma) okundu ve ad okumak suretiyle oya sunuldu. Oyçokluğu ile kabul edildi. (22 Kabul, 12 Ret, CHP Kabul, AKP Ret, 1 Kişi Oylamada bulunmadı. 3 Kişi İzinli)

Ayrıntılı Harcama Programı : 01-Personel Giderleri, 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri, 04- Faiz Giderleri, 05- Cari Transferler, 06-Sermaye Giderleri, 07-Sermaye Transferleri, 08- Borç Verme, 09-Yedek Ödenekler okundu ve ad okumak suretiyle oya sunuldu. Oyçokluğu ile kabul edildi. (22 Kabul, 12 Ret, CHP Kabul, AKP Ret, 1 Kişi Oylamada bulunmadı. 3 Kişi İzinli)

Finansman Programı : 01-Vergi Gelirleri, 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, 05-Diğer Gelirler, 06-Sermaye Gelirleri, 09-Red ve İadeler, 10-Borçlanma okundu ve ad okumak suretiyle oya sunuldu. Oyçokluğu ile kabul edildi. (22 Kabul, 12 Ret, CHP Kabul, AKP Ret, 1 Kişi Oylamada bulunmadı. 3 Kişi İzinli)

Gelir Tarifesi : 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97’inci maddesine göre alınacak ücretler : 1- Zabıta Müdürlüğü ile ilgili ücretler, 2-Temizlik İşleri Müdürlüğü ile ilgili ücretler, 3-Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ile ilgili ücretler, 4- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile ilgili ücretler, 5-Etüd Proje Müdürlüğü ile ilgili ücretler, 6- Yapı Kontrol Müdürlüğü ile ilgili ücretler, 7-Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ile ilgili ücretler, 8-Fen İşleri Müdürlüğü ile ilgili ücretler, 9-Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile ilgili ücretler, 10-İşletme ve İştirakler Müdürlüğü ile ilgili ücretler, 11-Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile ilgili ücretler-12-Spor İşleri Müdürlüğü ile ilgili ücretler, 13-Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, 14-Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile ilgili ücretler ile ilgili ücretler okundu ve ad okumak suretiyle oya sunuldu. Oyçokluğu ile kabul edildi. (22 Kabul, 12 Ret, CHP Kabul, AKP Ret, 1 Kişi Oylamada bulunmadı. 3 Kişi İzinli)

5- Meclis Başkanı Av. Kazım KURT’un Odunpazarı Belediye Meclisimizin 2019 Kasım Ayı Olağan Meclis toplantısı 19’uncu birleşim 1’inci oturumunun 01 Kasım 2019 Cuma günü saat 17.30’da Odunpazarı Belediye Meclisi toplantı salonunda yapılması şeklindeki sözlü önergesinin kabulüne “Oybirliği” ile karar verildi. (34 Kabul, 1 Kişi Oylamada bulunmadı. 3 Kişi İzinli)

Mail gönderirken problem oldu. Daha sonra tekrar deneyin.
Lütfen, size gönderilen onay kodunu giriniz.
Lütfen en az bir bildirim türü seçin.
Bu bilgilerle kayıtlı bir e-bülten üyeliği mevcut, lütfen başka bir taneyle deneyin.
Lütfen gerekli bilgileri giriniz.
Lütfen gerekli alanları doldurunuz.
İşleminiz başarıyla gerçekleşti, teşekkürler.
Onay kodunu yanlış girdiniz.