Odunpazarı / Eskişehir Hava Durumu

2020 EKİM AYI MECLİS GÜNDEM MADDELERİ

2020 Ekim Ayı Meclis Gündem Maddeleri

İ L A N

ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

            Odunpazarı Belediye Meclisimiz; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19’ncu ve 20’inci maddeleri uyarınca; 01 Ekim 2020 Perşembe günü saat 17.30’da yapılacak olan Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantıları 12. birleşim 1’inci oturumuna ait ekteki gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere; Odunpazarı Belediyesi Nikah Salonunda toplanacaktır. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 21’inci maddesi gereğince; Sayın Değerli Halkımıza ve Belediye Meclis Üyelerimize duyurulur.

1-   Odunpazarı Belediyesinin 2021 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Başkanlık yazısı.

2-   Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünce 2021-2023 yıllarında 36 ay (3 yıl) süreli olarak gerçekleştirilmesi planlanan Odunpazarı Belediyesi Evde Kişisel Bakım Hizmet Alımı ihalesinin yıllara sari hizmet alımı niteliğinde olması nedeniyle Belediye Başkanı  Av. Kazım KURT’a yıllara sari olarak ihaleye çıkabilme yetkisi verilmesi ile ilgili Başkanlık yazısı.

3-   Eskişehir İli Odunpazarı İlçesi sınırları içerisinde “ Ambalaj atıklarının ayrı toplanması, ayrışımı ve geri kazanımı işi” hakkının 10 yıla kadar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre kiralanması işlemlerini yürütmek üzere; Belediye Başkanı Av. Kazım KURT'a yetki verilmesi ile ilgili Başkanlık yazısı.

4-   Mülkiyeti Belediyemize ait Ağapınar Mahallesi 16487 ada 3 Parsel 943,61 m²miktarlı ve Yenidoğan  Mahallesi 8219 ada 16 parsel 293,98 m² miktarlı taşınmazların satışına ilişkin Başkanlık yazısı.

5- Mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı Emek Mahallesi 17483 ada 1 parsel 2006,99 m² miktarlı taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama İmar planında E:0,25 Yencok:6.50 m.yapılanma koşulu ile Akaryakıt ve servis istasyonu yerinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi e ve j bentleri gereğince ;Yap-İşlet-Devret modeli ile yapılarak 25 (yirmi beş) yıla kadar belirlenecek kira bedeli üzerinden  üst kullanım hakkının tanınması ve konu ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere; Belediye Başkanı Av. Kazım KURT' a yetki verilmesi ile ilgili Başkanlık yazısı.       

6-   Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi, 71 Evler Mahallesi, Mısırlılar-Yenilmez Sokak ve tapunun 19O-2D pafta no, 16803 ada, 11 parselinde kayıtlı imar planında konut bölgesinde bulunan arsada yapılacak taşınmazın zemin katında işyeri yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısı.

7-   Sümer (Vişnelik) Mahallesi, Kızılyer Mevkii, Kentsel Tasarım Projesi ve Kentsel Tasarım Rehberine ilişkin Başkanlık yazısı.

Mail gönderirken problem oldu. Daha sonra tekrar deneyin.
Lütfen, size gönderilen onay kodunu giriniz.
Lütfen en az bir bildirim türü seçin.
Bu bilgilerle kayıtlı bir e-bülten üyeliği mevcut, lütfen başka bir taneyle deneyin.
Lütfen gerekli bilgileri giriniz.
Lütfen gerekli alanları doldurunuz.
İşleminiz başarıyla gerçekleşti, teşekkürler.
Onay kodunu yanlış girdiniz.