Odunpazarı / Eskişehir Hava Durumu

İHALE İLANI


İHALE İLANI
ESKİŞEHİR
ODUNPAZARI BELEDİYESİ


1-İdarenin

a)       Adresi: Yenidoğan Mah. Çamkoru Sok. No:2 Odunpazarı /ESKİŞEHİR

b)       Telefon ve faks numarası: Tel: 0 222 213 30 30  / 2214 Faks:  0 222 227 96 07

c)       Elektronik posta adresi    : emlakveistimlak_md@odunpazari.bel.tr

d)       İhalenin Yapılacağı yer     :Odunpazarı Belediyesi Encümen Salonu

 

2- Mülkiyeti Odunpazarı Belediyesi adına kayıtlı olan aşağıda özellikleri belirtilen işyerleri(Tablo-1) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği açık teklif usulü ile aşağıda belirtilen tarih ve saatte, belirlenen muhammen bedeli üzerinden kiraya yapılacaktır. Basılı Evrak Bedeli 2.500,00₺’dir.

 

TABLO-1

 

KİRALAMA İŞİNİN ADI

MUHAMMEN BEDEL (AYLIK)

GEÇİCİ TEMİNAT (%3)

İHALE TARİHİ VE SAATİ

Yenikent Mahallesi 23047 ada 1 parselde bulunan Kapalı Pazaryeri ve Kültür Merkezi Binasının -2. Bodrum Katta yer alan 100 m² umumi tuvaletlerin 10(on) yıl süreyle kiralanması işi

(Kira ödemeleri aylık peşin olacaktır.)

2.500,00₺+KDV

9.000,00₺

04.07.2024 10:00

Karapınar Mah Kartopu Caddesi, Altay Caddesi ve Gökçekaya Sokakları arasında kalan 1/1000 ölçekli imar planında park alanına isabet eden mevcut vagonun bulunduğu alanda restoran/kafeterya nitelikli bir yapı (327,64 m²+77,50 m²) ve çevre alanlarında kullanıldığı kamelyalardan oluşan toplam 4.900,00 m² kullanım alanına sahip tesisin 10(on) yıl süreyle kiralanması işi

(Kira ödemeleri yıllık peşin olacaktır.)

25.206,05₺+KDV

90.741,78₺

04.07.2024 10:15

Tapunun 153 ada 49 parselinde kayıtlı Paşa Mahallesi Pazaroğlu Sokak Atlıhan İş Merkezi No:8/10 adresinde bulunan Lületaşı, Minyatür, Çinicilik, Çömlekçilik, Gümüşçülük, Ebru, Seramik veya Cam Sanatları faaliyetleri yürütülecek 38,83 m² işyerinin 10 (on) yıl süreyle kiralama işi

(1 yıllık kira bedeli peşinen yatırılacak olup; sonraki yıllara ait kira ödemeleri ise peşin aylık olarak gerçekleştirilecektir. İhaleye katılan gerçek veya tüzel kişiler Atlıhanda bulunan aynı meslek gruplarından sadece 1(Bir) Dükkan kiralayabilirler. Birden fazla dükkan kiralayan isteklilerin tespit edilmesi halinde istekliler ihale dışı bırakılacaktır.)

8.565,37₺+KDV

30.835,33₺

04.07.2024 10:30

Akarbaşı Mah Müze Sok No:6/1(Hastane Yanı) adresinde bulunan 170,00 m² kafeteryanın 10(on) yıl süreyle kiralama işi

(Kira ödemeleri yıllık peşin olacaktır.)

47.500,00₺+KDV

171.000,00₺

04.07.2024 10:45

 

3- Mülkiyeti Odunpazarı Belediyesi adına kayıtlı olan aşağıda özellikleri belirtilen işyerleri(Tablo-2)  2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. A maddesi gereği kapalı teklif usulü ile aşağıda belirtilen tarih ve saatte, belirlenen muhammen bedeli üzerinden kiraya yapılacaktır. Basılı Evrak Bedeli 2.500,00₺’dir. Listede belirtilen taşınmazların kira ödemeleri yıllık peşin olarak gerçekleştirilecektir. Listede belirtilen kiralama işlerinde kiracı sözleşme imzalanmasından sonra 60 gün süre içinde işyeri tadilatını tamamlayacaktır. Kira başlangıcı sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 60 gün içerisinde tadilatın bittiği tarihte başlayacaktır. Ancak ilk kira bedelini sözleşme imzalanmasından sonra 15 gün içerisinde belediyeye ödenecektir.                                                       

TABLO-2

 

KİRALAMA İŞİNİN ADI

MUHAMMEN BEDEL (AYLIK)

GEÇİCİ TEMİNAT (%3)

İHALE TARİHİ VE SAATİ

Yenikent Mahallesi 23047 ada 1 parselde bulunan Kapalı Pazaryeri ve Kültür Merkezinde 3. Katta yer alan 983 m² düğün salonunun 10(on) yıl süreyle kiralanması işi.

129.667,53₺+KDV

466.803,10₺

 

04.07.2024 11:00

Yenikent Mahallesi 23047 ada 1 parselde bulunan Kapalı Pazaryeri ve Kültür Merkezinde 2. Katta yer alan 705 m² düğün salonunun 10(on) yıl süreyle kiralanması işi.

93.000,00₺+KDV

334.800,00₺

 

04.07.2024 11:15

 

4- Kiralama İşinin Adı: Yenikent Mahallesi 23047 ada 1 parselde bulunan Kapalı Pazaryeri ve Kültür Merkezi Binasının -1.Bodrum Katta yer alan 1101 m² işyeri, -2. Bodrum katta yer alan 196 m² deposu ile toplam 1297 m² alana sahip işyerinin, -1. Bodrum katta yer alan 22 araçlık otopark ile birlikte 302.992,17₺(Üç Yüz İki Bin Dokuz Yüz Doksan İki Türk Lirası On Yedi Kuruş) aylık muhammen bedel üzerinden; aylık kirası 302.992,17₺ altında kalmamak kaydı ile  %3,50 ciro üzerinden artırma yapılarak kira ödemelerine ciro üzerinden devam edilmesi kaydı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35-A Maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile 10 (on) yıllığına kiraya verilmesi işi.      

 

İli                                            : Eskişehir

İlçesi                                       : Odunpazarı

Taşınmazın adresi                  : Yenikent Mahallesi İrem Sokak No:2/1 Odunpazarı/Eskişehir

Ada/Parsel                              : Yenikent Mahallesi 23047 ada 1 parselde

Yapı Alanı                              : Kapalı Pazaryeri ve Kültür Merkezi Binasının -1.Bodrum Katta yer alan 1101 m² işyeri, -2. Bodrum katta yer alan 196 m² deposu ile toplam 1297 m² alana sahip işyerinin -1. Bodrum katta yer alan 22 araçlık otopark alanı bulunmaktadır.

Cinsi ve Miktarı                     :1 adet depolu ve otoparklı işyeri

İşin Süresi                              :İş yeri tesliminden itibaren 10 yıl

Muhammen Bedel                  :İhalede belirlenen aylık ciro oranı (en az %3,5) kira bedelidir. Ancak bu bedel 302.992,17₺/Aylık altında olamaz. 10 yıllık muhammen bedel 36.359.060,40₺

Alt kira Bedeli                        : 302.992,17₺/ Ay (Kira ödemelerine ciro üzerinden devam edilecektir. Ancak alt kira bedelinin altında kira ödemesi yapılamayacaktır. 302.992,17₺/Ay olarak belirlenen alt kira bedeli her yıl TÜFE (12 aylık ortalamalara göre) oranında artış yapılarak güncellenecektir.)

Geçici Teminat                       : 1.090.771,81₺ (Muhammen Bedelin %3’ü)

Açıklama                             :  Söz konusu işyeri mevcut durumda 4 bağımsız işyerinden oluşmaktadır. Ancak kira sözleşmesi imzalandıktan sonra kiracı tarafından belediyeden hiçbir ücret talep edilmeden mevzuat kapsamında onaylı tadilat projesine uygun olarak tek işyerine dönüştürülecektir. Kiracı, sözleşme imzalanmasından sonra 60 gün süre içinde işyeri tadilatını tamamlayacaktır. Kira başlangıcı sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 60 gün içerisinde tadilatın bittiği tarihte başlayacaktır.

İhale Tarih ve Saati : 04.07.2024 Perşembe günü saat 11:30

Basılı Evrak Bedeli : 5.000,00TL

 

5- Mülkiyeti Odunpazarı Belediyesi adına kayıtlı olan aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği açık teklif usulü ile aşağıda belirtilen tarih ve saatte, belirlenen kıymet takdir bedeli üzerinden satışı yapılacaktır. Basılı Evrak Bedeli 2.500,00₺’dir.                                                                     

 

SATIŞ İŞİNİN ADI

KIYMET TAKDİR BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT (%3)

İHALE TARİHİ VE SAATİ

Orhangazi Mah. 22476 ada 4 parsel 161,82 m² yüzölçümlü imar planında bitişik nizam 3 kat konut alanına isabet eden arsanın satış işi

809.100,00

24.273,00₺

04.07.2024

Saat 13:15

Orhangazi Mah. 22476 ada 5 parsel 158,77 m² yüzölçümlü imar planında bitişik nizam 3 kat konut alanına isabet eden arsanın satış işi

793.850,00

23.815,50₺

04.07.2024

Saat 13:30

Orhangazi Mah. 22476 ada 7 parsel 213,26 m² yüzölçümlü imar planında bitişik nizam 3 kat konut alanına isabet eden arsanın satış işi

1.066.300,00₺

31.989,00₺

04.07.2024

Saat 13:45

Orhangazi Mah. 15447 ada 429 parsel 305,94 m² yüzölçümlü imar planında bitişik nizam 3 kat konut alanına isabet eden arsanın satış işi

1.529.700,00₺

45.891,00₺

04.07.2024

Saat 14:00

Yahnikapan Mah. 15006 ada 14 parsel 337,92 m² yüzölçümlü plansız alan niteliğindeki arsanın satış işi

337.920,00₺

10.137,60₺

04.07.2024

Saat 14:15

Türkmentokat Mah. 4733 ada 1 parsel 9.510,75 m² yüzölçümlü tarlanın satış işi

1.902.150,00

57.064,50₺

04.07.2024

Saat 14:30

                                                                                                               

5-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

GERÇEK KİŞİLERDEN:

1-         Tebligata açık ikametgâh belgesi, (e-devletten alınabilir)

2-         Nüfus Cüzdan Sureti, (e-devletten alınabilir)

3-         Noter Tasdikli imza beyannamesi,

4-         Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

5-         Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

6-         İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

7-         İç Zarf: Açık Teklif Usulü ihalelerde bulunmayacak, yalnızca Kapalı Teklif Usulü İhalelerde bulunması zorunlu İç Zarf (İç zarfın içerisinde şekli ve içeriği İhale Şartnamede belirtilen teklif mektubu),

8-         İhale konusu taşınmazların yerinde gezip gördüğünü, incelediğini, mevcut haliyle kabul ettiğine dair imzalı taahhütname,

9-         Gerçek Kişinin Odunpazarı Belediyesine Borcu olmadığına dair Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden ihale günü tarihli alınan borcu yoktur yazısı.

10-     Atlıhan İş Merkezi işyeri kiralama ihalesi için; katılım sağlanılacak işyerinin belirtilen meslek grubuna ait Kültür Turizm Bakanlığından alınmış ustalık kimlik belgesi ve/veya kamu tüzel kişilerinin verdiği eğitim(katılım) sertifikası ve/veya meslek gurubu oda kaydı yada meslek gurubuna ait eğitim veya ustalık/kalfalık belgesi(Bu belgelerden en az bir tanesi)

 

TÜZEL KİŞİLERDEN:

1-       Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış

meslek grubu oda kaydı,

2-       Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, Tüzel kişiliğin ortaklık yapısını, yetkili ve son durumu gösteren Ticaret Sicil Gazeteleri, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.

3-       Noter Tasdikli imza beyannamesi, (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi)

4-       Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

5-       Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi

6-       İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

7-       İç Zarf: Açık Teklif Usulü ihalelerde bulunmayacak, yalnızca Kapalı Teklif Usulü İhalelerde bulunması zorunlu İç Zarf (İç zarfın içerisinde şekli ve içeriği İhale Şartnamede belirtilen teklif mektubu),

8-       İhale konusu taşınmazların yerinde gezip gördüğünü, incelediğini, mevcut haliyle kabul ettiğine dair imzalı taahhütname,

9-       Odunpazarı Belediyesine borcu olmadığına dair Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden ihale günü tarihli alınan borcu yoktur yazısı.

10-   Atlıhan İş Merkezi işyeri kiralama ihalesi için; katılım sağlanılacak işyerinin belirtilen meslek grubuna ait Kültür Turizm Bakanlığından alınmış ustalık kimlik belgesi ve/veya kamu tüzel kişilerinin verdiği eğitim(katılım) sertifikası ve/veya meslek gurubu oda kaydı yada meslek gurubuna ait eğitim veya ustalık/kalfalık belgesi(Bu belgelerden en az bir tanesi)

11-   Dernek ve vakıflardan ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dahil yetkili organ tarafından alınmış kararın onaylı sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesini getirmek.

ORTAK GİRİŞİM OLMASI HALİNDE: Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

6- Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır:

a)       Tedavüldeki Türk Lirası

b)       Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri teminat mektupları

c)       Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler.(Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)

7-Teminatların Teslim yeri :

Bankalarca ve Özel Finans Kurumlarınca verilen süresiz teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznesine yatırılması zorunludur.

8-İhaleye Katılamayacaklar:

2886 Sayılı Kanunun 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunursa ihale iptal edilerek, teminatı gelir kaydolunur.

9-Dokümanlar Odunpazarı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Bürosundan ücretsiz görülebilir. Aynı adresten tablodaki ücret karşılığında temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

10- İdare uygun bedeli tespitte ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.

Mail gönderirken problem oldu. Daha sonra tekrar deneyin.
Lütfen, size gönderilen onay kodunu giriniz.
Lütfen en az bir bildirim türü seçin.
Bu bilgilerle kayıtlı bir e-bülten üyeliği mevcut, lütfen başka bir taneyle deneyin.
Lütfen gerekli bilgileri giriniz.
Lütfen gerekli alanları doldurunuz.
İşleminiz başarıyla gerçekleşti, teşekkürler.
Onay kodunu yanlış girdiniz.