Odunpazarı / Eskişehir Hava Durumu

71 EVLER MAHALLESİ PAZAR YERİ TAHSİS İLANI

71 Evler Mahallesi Pazar Yeri Tahsis İlanı

19 Nisan 2021 Pazartesi

ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

71 EVLER MAHALLESİ SEMT PAZAR YERİ TAHSİS İLANI

 

Belediyemiz sınırları içerisinde 71 Evler Mahallesi Hızırer Sokak üzerinde Açangüller Sokak ile kesiştiği yerden başlatılarak Bilgün Sokak ile kesişimine kadar Cumartesi günleri kurulacak pazar yerindeki toplam 330 adet tezgah yerinin (51 adet tuhafiye satış, 70 adet üretici, 209 adet meyve-sebze ve diğer ürünler satış) kura çekimi yöntemiyle tahsisi yapılacaktır. Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda;

 

1 - Satış yeri tahsis edilecek pazarcılarda aşağıda belirtilen şartlar aranır.

a)      Sebze veya meyve ya da Odunpazarı Belediyesince izin verilen diğer gıda veya ihtiyaç maddelerinin satışı ile iştigal etmek.

b)      Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olmak.

c)      Vergi mükellefi olmak.

d)     Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde Odunpazarı Belediyesince, hakkında tahsis iptali/kira sözleşmesinin feshi kararı verilmemiş olmak.

e)      İlgili mevzuatla aranılan diğer şartlara sahip olmak.

2 - Satış yeri tahsis edilecek üreticilerde aşağıda belirtilen şartlar aranır.

a)      Sebze veya meyve üreticisi olmak.

b)      Gıda, Tarım ve hayvancılık Bakanlığı bünyesinde tutulan ilgili sistemlere kayıtlı olmak.

c)      Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde Odunpazarı Belediyesince, hakkında tahsis iptali/kira sözleşmesinin feshi kararı verilmemiş olmak.

d)     İlgili mevzuatla aranılan diğer şartlara sahip olmak.

3 - İstenen Belgeler

a)      Başvuru Dilekçesi (Zabıta Müdürlüğünden temin edilecektir.)

b)      Oda Kayıt Belgesi (Pazarcı Esnafı)

c)      Esnaf Sicil Belgesi (Pazarcı Esnafı)

d)     Üretici Kayıt Belgesi ve Çiftçi Kayıt Belgesi (Üretici)

e)      Vergi Mükellefi olduğunu gösterir belge (Pazarcı Esnafı)

f)       Adli Sicil Kaydı

g)      Kimlik Belgesi fotokopisi

h)      İkametgâh Belgesi

i)        Son 6 ay içerisinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf

j)        Tahsis işleminde belediyemize borcu olmadığına dair belge

 

ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

71 EVLER MAHALLESİ SEMT PAZAR YERİ TAHSİS İLANI

 

4- Tahsis işleminde Odunpazarı Belediyesi sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan diğer pazar yerlerinde satış yeri bulunmayanlara öncelik verilir. Bir kişiye en fazla 2 (iki) tezgah tahsisi yapılabilir. Tahsis yerleri zaruri haller dışında 5 (beş) yıl süreyle devir edilemez.

Başvurular Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne 29/04/2021 ile 11/05/2021 tarihleri arasında bizzat yapılacak olup posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Gerçekleştirilecek inceleme sonucunda kuraya katılım hakkı kazananların listesi belediye ilan panosu ile internet sayfasında yayımlanacaktır. Kura işlemine katılma hakkı kazanamayanların 2 gün içerisinde yapacakları itirazları Belediye Encümenince karara bağlanacaktır.

Mail gönderirken problem oldu. Daha sonra tekrar deneyin.
Lütfen, size gönderilen onay kodunu giriniz.
Lütfen en az bir bildirim türü seçin.
Bu bilgilerle kayıtlı bir e-bülten üyeliği mevcut, lütfen başka bir taneyle deneyin.
Lütfen gerekli bilgileri giriniz.
Lütfen gerekli alanları doldurunuz.
İşleminiz başarıyla gerçekleşti, teşekkürler.
Onay kodunu yanlış girdiniz.