Odunpazarı / Eskişehir Hava Durumu

2022 YILI EK TRAMPA PROGRAMI İLANI

2022 YILI EK TRAMPA PROGRAMI İLANI

17 Şubat 2023 Cuma

2863 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin (f) bendi ile bu bende dayanılarak hazırlanan ve 22.05.2010 gün,27588 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Sit Alanlarında Kalan Taşınmazların Hazine Taşınmazları İle Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik" hükümleri kapsamında değerlendirilmek üzereBakanlığımıza iletilen başvurular ve bilgi, belgeler doğrultusunda hazırlanan2022 Yılı Ek Trampa Programının Bakanlık Makamının 21.12.2022 tarihli ve E-18508952-752.01.02-3232388 sayılı Oluru ile uygun bulunduğu 21.12.2022 tarih ve 3288998 sayılı yazı ile bildirilmiştir. Bahsekonu yazı ekindeki listede 2022 yılı Ek Trampa Programında yer alan sit alanları içerisinde İlimiz,Odunpazarı ilçesi, Karacaşehir, Karacahisar Kalesi I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit Alanı bulunmaktadır.Karacahisar Kalesi I. Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde yer alan taşınmazların malikleri dilekçe ve dilekçeye eklenecek aşağıdaki belgeler ile birlikte Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne veya Bakanlığa başvuruda bulunabilirler.

Başvuru evrakları:
1-Taşınmazın çaplı tasarruf vesikası veya ölçekli krokisi ile birlikte tapu senedi örneği
2-9x12 cm. boyutlarından küçük olmamak üzere taşınmazı gösteren ve tanıtıcı nitelikte ve net çekilmiş
fotoğrafları,
3-Taşınmazın konumunu gösteren temin edilebilecek ölçekli haritası,
4-Üzerinde paylı veya elbirliği mülkiyeti olan taşınmazların tapu senedinden veya çaplı tasarruf
vesikasından paydaşlık veya pay oranı ya da ortaklık durumu anlaşılmıyorsa mirasçılık belgesi,
5-Malikin ve varsa vekilinin yazışma adresleri.

Mail gönderirken problem oldu. Daha sonra tekrar deneyin.
Lütfen, size gönderilen onay kodunu giriniz.
Lütfen en az bir bildirim türü seçin.
Bu bilgilerle kayıtlı bir e-bülten üyeliği mevcut, lütfen başka bir taneyle deneyin.
Lütfen gerekli bilgileri giriniz.
Lütfen gerekli alanları doldurunuz.
İşleminiz başarıyla gerçekleşti, teşekkürler.
Onay kodunu yanlış girdiniz.