İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Ayhan Büyükgün -
İşletme ve İştirakler Müdür Vekili