Başkan Kurt: “Çağdaş toplumun temeli öğretmenlerdir”

"Öğretmen; çocuğu hayata hazırlayan, geleceğe emin adımlarla laik ve çağdaş bakış açısı ile ilerlemesini sağlayan en özel kişidir."

Başkan Kurt: “Çağdaş toplumun temeli öğretmenlerdir”
Öğretmen; çocuğu hayata hazırlayan, geleceğe emin adımlarla laik ve çağdaş bakış açısı ile ilerlemesini sağlayan en özel kişidir.

Ekonomik ve toplumsal alanlarda gereksinim duyduğumuz köklü değişimlerin gerçekleştirilmesinin ön koşulu, öğretmenlere, eğitime gereken özenin gösterilmesi ve çağdaş niteliğe kavuşturulmasıdır. Ulusal kültürün zenginliğini ve değerini göz ardı etmeden, evrensel bilgilerle beslenen, insana değer veren, saygılı, özgüveni gelişmiş bireylerden oluşan toplumlar geleceğe güçlü biçimde ulaşırlar. Bir ülkenin bugününü olduğu kadar, geleceğini de ilgilendiren eğitim; sistemiyle, anlayışıyla, yöntemleriyle, kadrosuyla, okullarıyla ve tüm aşamalarıyla değerlendirilmeli, eğitimin herhangi bir öğesindeki aksamanın gelecekte yaşanacak sorunların kaynağı olacağı unutulmamalıdır. Eğitimin sorunlarının çözülmesi, ulusların kültür, sanat, bilim, teknoloji, sosyo-ekonomik alanlarda kalkınması ve üretimiyle çağa yön verebilmesi anlamını taşımaktadır. Eğitimli, aydın bireylerin oluşturduğu toplum, dogmaların değil, aklın, bilimin ve sağduyunun yol göstericiliğinde sağlıklı kararlar alarak, demokrasiyi kurum ve kurallarıyla yaşata
bilir, toplumsal gelişimini sürekli kılar. 

Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri mesleğine, Atatürk ilke ve devrimlerine yürekten bağlı, bağımsız, demokratik ve lâik bir toplum yaratma hedefine inanmış, çalışkan Cumhuriyet öğretmenlerinin üstün çabalarıyla atılmıştır. Yüce Atatürk'ün aydınlattığı yolda ilerleme kararlılığında olan ve onun anlatımıyla "fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür" kuşaklar yetiştirmenin gereğini gönülden benimseyen öğretmenlerimiz, ilkeleri, düşünceleri, yaşam biçimleri ve yaşama bakışlarıyla insanları doğrudan etkilemekte, toplumun biçimlendirilmesinde yadsınamaz rol üstlenmektedirler.

Bireyleri küçük yaşlardan başlayarak, demokrasinin kazanımlarıyla tanıştıran, yüzleri hep ileriye dönük, çalışma azmini yitirmemiş öğretmenlerimiz, toplumumuza her zaman umut aşılamış, toplum bağlarını güçlendirmiş, etik değerlerin yaşatılmasına katkıda bulunmuş, düşünce dünyamızı zenginleştirmiştir. Öğretmenlerimiz, çocuklarımızı ve gençlerimizi, Cumhuriyetimizi, Yüce Önder Atatürk'ün çağdaş ve evrensel ilkelerini, ilerici ve lâik devrimlerini yaşatmayı görev olarak değerlendiren, eşitliğe inanan, ilkeli, erdemli bireyler olarak yaşama hazırlamalıdır. Ulusumuz; sağduyusunu, bilgi ve birikimini paylaşan, yüce görevlerini içtenlikle yerine getiren öğretmenlerine her zaman gönül borcu duymakta, ülkemizin yüz akı öğretmenlerimiz önünde saygıyla eğilmektedir. Ülkenin geleceği yönünden önemli sorumluluklar taşıyan, güçlüklerle karşılaşsa da büyük hizmet aşkıyla çalışarak çocuklarımızın ve gençlerimizin ulusuna ve insanlığa yararlı bireyler olmaları için çabalayan, görevlerini yerine getirirken hiçbir özveriden kaçınmayan öğretmenlerimize hak ettikleri yaşam koşulları sağlanmalıdır. Bu siyasilerin ve biz kent yöneticilerinin en önemli görevidir. 

Bu duygu ve düşüncelerle onurlu meslekleriyle her zaman sevgiyle andığımız, saygın kişilikleriyle yüreklerimizde yaşattığımız siz değerli öğretmenlerimizin, Öğretmenler Günü'nü içten duygularla kutluyor, başarılarınızın devamını diliyorum.

Son olarak; Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi “Öğretmenler! Cumhuriyet fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafazakârlar ister. Yeni nesli bu nitelik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir.”


24.11.2016 13:51