Duyurular

Odunpazarı 1.İlçe Seçim Kurulu Kesinleşen Aday Listeleri 05.03.2019

2019 Mart Ayı Meclis Gündemi 25.02.2019

İ L A N

ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

       Odunpazarı Belediye Meclisimiz; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’inci maddesine istinaden, 01 Mart  2019 Cuma günü saat 17.30’da yapılacak olan Mart Ayı Olağan Meclis Toplantıları 5’inci birleşim 1’inci oturumuna ait ekteki gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere; Odunpazarı Belediye Meclisi toplantı salonunda toplanacaktır. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 21’inci maddesi gereğince; Sayın Değerli Halkımıza ve Belediye Meclis Üyelerimize duyurulur.

1 - Odunpazarı İlçesi sınırları içerisinde muhtelif mahallelerde 4 adet doğalgaz regülatör alanının imar planına işlenmesine ilişkin Başkanlık yazısı.

2 - Odunpazarı Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notları değişikliğine ilişkin Başkanlık yazısı.

3 - 75.Yıl (Sultandere) Mahallesi, 18P 1c-2d-3a-4b pafta, 4970 ada, 2 parsele ilişkin Başkanlık yazısı.

4 -Eskişehir İli Odunpazarı İlçesi Yürükkırka (Yörükkırka) ve Kargın mahallelerinde, 3402 sayılı Kadastro Kanunun 22/A maddesi gereğince Kadastro güncelleme  kapsamında yapılacak çalışmalarda kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere her birim için bilirkişi vasıflarına haiz 6(altı) adet bilirkişinin seçilmesine ilişkin Başkanlık yazısı.

ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ÖZELLEŞTİRME İLANI 28.01.2019

ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.

GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

ÖZELLEŞTİRME İLANI

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.(ADÜAŞ) tarafından aşağıda belirtilen taşınmazlar,Satışyöntemi ile 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde özelleştirilecektir.

Sıra

İhale Konusu Taşınmaz

Geçici Teminat Tutarı (TL)

İhale Şartnamesi Bedeli (TL)

İhale

Tarih ve Saati

1

Eskişehir ili, Odunpazarı ilçesi, Yıldıztepe Mahallesi, 7993 ada,1 parseldeki 12.454,00 m2 yüz ölçümlü taşınmazda 204611/1245400 oranındaki hisse (2.046,11 m2).

5.000

100

01.02.2019

14:00

2

Zonguldak ili, Çaycuma ilçesi, Filyos/Öteyüz Mahallesi, 2545 parseldeki 2.710,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz.

15.000

100

14.02.2019

14:00

3

İzmir ili, Konak ilçesi, Umurbey Mahallesi, 3535 ada, 6 parseldeki 10.720,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki yapılar.

1.000.000

1.000

16.04.2019

14:00

1-   Taşınmazlar ayrı ayrı ve “Açık Artırma” usulü ile özelleştirilecektir.

2-   Teklif sahipleri ayrı ayrı olmak koşulu ile birden fazla ihaleye teklif verebilecektir.

3-   İhalelere gerçek veya tüzel kişiler ile ortak girişi grupları katılabilecektir. Teklif sahiplerinden ihaleye katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarlarda geçici teminat alınacaktır.

4-   İhale Şartnameleri, ADÜAŞ Genel Müdürlüğünün T.Halk Bankası Ankara Mithatpaşa Şubesi nezdinde bulunan TR820001200939600010260124 no.lu hesabına yukarıdaki tabloda belirtilen tutarların, birden fazla taşınmaz için teklif verilmesi halinde her biri için ayrı ayrı yatırılması sureti ile ve “İhale Konusu Taşınmaz, İhale Şartnamesi Bedeli” ifadesini içerir şekilde ve üstünde ihaleye katılacak olan gerçek kişi, tüzel kişi veya ortak girişim grubunun ve/veya ortak girişim grubu üyelerinden birinin adının belirtildiği dekont karşılığında, ihale tarih ve saatine kadar ADÜAŞ’ın aşağıda belirtilen adresinden temin edilebilir. Yatırılan bedeller hiçbir surette iade edilmez.

5-   İhalelere katılabilmek için İhale Şartnamelerinin yukarıdaki tabloda belirtilen ihale tarih ve saatinden önce satın alınması zorunlu olup ihale tarih ve saatinde, ADÜAŞ’ın aşağıda belirtilen adresinde hazır bulunacak İhale Komisyonuna, İhale Şartnamesinde belirtilen evrakları elden teslim etmeyenler ihalelere katılamayacaktır.

6-   Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ADÜAŞ ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir. 

7-   ADÜAŞ ihale tarihlerini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatabilir. Bu husus ihale tarihlerinden önce duyurulacaktır.

8-   Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır.

9-   İhalelere ilişkin diğer hususlar İhale Şartnamelerinde yer almaktadır.

ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Cumhuriyet Mah. İnkılap Sok. No:4 D:4-6 Kızılay Çankaya-ANKARA

Tel : (312) 286 62 46  *  Faks: (312) 286 62 48 * www.aduas.gov.tr

ODUNPAZARI BELEDİYESİ SORUMLULUĞUNDAKİ PAZARYERİ BİLGİLERİ 27.06.2018

SIRA NO PAZARYERİ ADI MAHALLE ADI CADDE-SOKAK ADI KURULMA GÜNÜ
1 ORHANGAZİ SEMT SOKAK PAZARI ORHANGAZİ MAHALLESİ Devrantepe sokak PAZARTESİ
2 YILDIZTEPE SEMT SOKAK PAZARI BÜYÜKDERE MAHALLESİ Çiğdem Çiçeği Sk / Güller sokak / Karakaya sokak / Belkıs Sokak / Halk Caddesi PAZARTESİ
3 GÜNDOĞDU SABİT KAPALI PAZARYERİ GÜNDOĞDU MAHALLESİ Alkan Sokak / Büyük Adalı Sokak / Emrecan Sokak / Çelikbilek Sokak PAZARTESİ
4 EMEK SABİT KAPALI PAZARYERİ EMEK MAHALLESİ Atasoy Sk. Nihat Sami Banarlı Sokak / Çoban Dede Sokak / Tunçbey Sokak SALI
5 YENİDOĞAN SEMT SOKAK PAZARI YENİDOĞAN MAHALLESİ Ali Rza Efendi Cd. / Akasya Çiçeği Sk. SALI
6 AKARBAŞI SEMT SOKAK PAZARI VİŞNELİK MAHALLESİ- AKARBAŞI MAHALLESİ Şht. Göngören Bostan sk. / Köprülü Sk. / Yazgan Sk. / Gülten Sk. / Handan Sk. / Tuncay Sk.  ÇARŞAMBA
7 IHLAMURKENT SABİT AÇIK PAZARYERİ IHLAMURKENT MAH. Nevruz caddesi yanı ÇARŞAMBA
8 ODUNPAZARI SEMT SOKAK PAZARI AKCAMİ MAHALLESİ Mal Hatun Sk.  PERŞEMBE
9 ERENKÖY SEMT SOKAK PAZARI ERENKÖY MAHALLESİ Çeşme Yolu Sokak / Çamlık Tepe Sokak / Taksim Sokak  PERŞEMBE
10 KIRMIZITOPRAK SEMT SOKAK PAZARI KIRMIZITOPRAK MAHALLESİ Ercan Sk. Akıncı Sk. CUMA
11 GÖKMEYDAN SEMT SOKAK PAZARI GÖKMEYDAN MAHALLESİ Ulus Cd. / Dede Efendi Cd. CUMA
12 YENİKENT SABİT KAPALI PAZARYERİ YENİKENT MAHALLESİ Şht. Yzb. T. Güngör Caddesi CUMARTESİ
13 75. YIL SULTANDERE SABİT KAPALI PAZARYERİ SULTANDERE MAHALLESİ Gül Sazak Caddesi / Abdi İpekçi Caddesi / Fakir Baykurt Caddesi CUMARTESİ
14 ÇANKAYA SABİT KAPALI PAZARYERİ ÇANKAYA MAHALLESİ Şht. Ali Karabulut Sokak / Laçin Sokak / Hapar Sokak / Şht. Selim Ercan Sokak PAZAR

Evsel Atık Toplama Programı 04.12.2016

   HER GÜN GECE VARDİYASINDA ÇÖP TOPLANACAK MAHALLELER
NO MAHALLE ADI NO MAHALLE ADI
1 DEDE MAH. 19 VİŞNELİK MAH.
2 ORTA MAH. 20 OSMANGAZİ MAH.-SÜMER MAH.
3 CUNUDİYE MAH. 21 AKARBAŞI MAH.
4 ŞARKİYE MAH. 22 GÖZTEPE MAH.-YILDIZTEPE MAH.
5 PAŞA MAH 23 GÜLTEPE MAH.
6 AKCAMİ MAH.-
AKÇAĞLAN MAH.
24 BÜYÜKDERE MAH.
7 EMEK MAH-1 25 YENİKENT -ÜNİV EVL-ALP KONUT
8 EMEK MAH-2 26 CADDELER(Atatürk Cd, Yunusemre Cd, Atatürk Blv, Basın Şehitleri Caddesi)
9 71 EVLER MAH-1 27 OKULLAR TANK ARACI
10 71 EVLER MAH-2 28 SANAYİ TANK ARACI
11 ERENKÖY MAH. 29 PAZAR YERLERİ ÇÖP ARACI
12 HUZUR MAH.-
YENİDOĞAN MAH.
30 ALANÖNÜ MAH.-
KARAPINAR MAH.
14 GÖKMEYDAN MAH. 32 İSTİKLAL MAH.
15 KURTULUŞ MAH. 33 KIRMIZITOPRAK MAH.
16 DELİKLİTAŞ MAH.-
ARİFİYE MAH